20–22 maja 2015 r. – Wyjazd członków Koła Naukowego na XII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

W dniach 20-22 maja 2015 roku odbyła się coroczna, już XII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowana przez Naukowe Koło Studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki „Omega” Politechniki Koszalińskiej. Miejscem konferencji był ośrodek WDW Rewita w Unieściu.

 

Zakres konferencji obejmował teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań informatyki m.in. w zarządzaniu przedsiębiorstwami i produkcją, w grafice komputerowej i przetwarzaniu obrazów, w komputerowym modelowaniu, czy w sieciach teleinformatycznych. Spotkanie to było doskonałym miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń młodych naukowców z całej Polski. Wśród uczestników tegorocznej konferencji znaleźli się również przedstawiciele z Politechniki Lubelskiej – członkinie Studenckiego Koła Naukowego „Informatyk” przy Instytucie Technologicznych Systemów Informacyjnych:
Agnieszka Kulawiuk, która przedstawiła referat pt.: „Komputerowe wspomaganie zabiegów alloplastycznych na przykładzie endoprotezoplastyki stawu kolanowego”, 
Katarzyna Kiryczuk, która wygłosiła referat nt. „Wirtualnego modelowania 3D w medycynie na przykładzie planowania zabiegu endoprotezoplastyki”.
Wystąpienia poszczególnych uczestników owocowały intensywnymi dyskusjami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się referaty wygłoszone przez studentki należące do Koła Naukowego „Informatyk”. Pojawiło się wiele pytań odnośnie prezentowanych prac, na które studentki udzieliły wyczerpujących informacji.  Obradom towarzyszyła szczególnie przyjazna atmosfera, co zostało dodatkowo podkreślone wieczorem integracyjnym przy ognisku. Konferencja była niezwykłą okazją do poszerzenia wiedzy, ale także poznania ciekawych ludzi i miejsc. Atrakcyjność spotkania podnosił fakt, iż ośrodek konferencyjny położony jest nad brzegiem jeziora Jamno i około 250 metrów od morza. Pozwoliło to na wspólne podziwianie słońca zachodzącego za morski horyzont.

Opiekę nad naszymi studentami sprawowali dr inż. Arkadiusz Gola oraz mgr inż. Łukasz Sobaszek.