2 kwietnia 2015

Wyniki rekrutacji na wyjazdy w ramach Erasmus+

W dniu 01.04.2015r. Wydziałowa Komisja rekrutacyjna na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w składzie: prof. Anna Rudawska - Prodziekan ds. Studenckich, mgr inż. Joanna Rymarz, dr inż. Sylwester Samborski, dr inż. Jarosław Zubrzycki, - koordynatorzy wydziałowi, Karolina Tkaczyk - przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Mechanicznego,  przeprowadziła rekrutację na wyjazdy na praktyki i na studia.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostały opracowane listy rankingowe.
O zakwalifikowaniu na wyjazdy zainteresowane osoby zostaną poinformowane wkrótce

   Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych na praktyki wakacyjne w ramach Erasmus+

   Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych na studia w ramach Erasmus+