25 lutego 2015

Punkty ECTS - termin składania podań

UWAGA !!!!!

Termin składania podań o zwolnienie z części opłaty za punkty ECTS upływa 15.03.2015. Prosimy o jak najszybsze składanie podań w biurze Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (p. 102) w godzinach pracy lub w pokojach 912, 906, 602 DS 1. Wzory podań dostępne są na stronie: http://wm.pollub.pl/

Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!!