25 lutego 2015

Biuro Wymiany Międzynarodowej PL ERASMUS

   Link do strony Biura Wymiany Międzynarodowej PL ERASMUS

Do zakresu zadań Biura Wymiany Międzynarodowej należy w szczególności:

1. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących międzynarodowych programów edukacyjnych realizowanych przez Politechnikę Lubelską, w tym:

  • wyjazdów na studia;
  • przyjazdów studentów zagranicznych na studia;
  • wyjazdów na praktyki zawodowe;
  • przyjazdów na praktyki zawodowe;
  • wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć;
  • wyjazdów nauczycieli w celu organizacji wymiany;
  • przyjazdów nauczycieli z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć;
  • wyjazdów pracowników na szkolenia;
  • przyjazdów pracowników z uczelni partnerskich w celu odbycia szkolenia.


2. Realizacja umów z uczelniami zagranicznymi w zakresie wymiany międzynarodowej.
3. Współpraca z organizacją studencką o nazwie Erasmus Student Network Lublin University of Technology (ESN LUT).
4. Sporządzanie sprawozdań i zestawień na potrzeby Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych.
5. Poszukiwanie nowych kierunków wymiany międzynarodowej.