15 grudnia 2014

Portal internetowy do znajdowania pomocy finansowej na edukację

Informujemy iż został stworzony największy portal internetowy w Unii Europejskiej poświęcony problemowi znalezienia pomocy finansowej (www.european-funding-guide.eu). Na potrzeby tego zadania zostało zbadane i sklasyfikowane ponad 12 000 stypendiów, grantów i premii dostępnych na terenie całej Unii Europejskiej o wartości ponad 27 mld euro. Ponad 300 z nich jest specjalnie skierowane do polskich studentów. Platforma jest całkowicie bezpłatna i może być używana przez studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.