24 czerwca 2014

Wycieczka studencka do Wytwórni Surowic i Szczepionek „BIOMED-LUBLIN”

Biomed-Lublin Biomed-Lublin

13.06.2014 r. odbyła się wycieczka członków Studenckiego Koła Naukowego INFORMATYK, studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna do „BIOMED-LUBLIN” Wytwórni Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna.

 

Wycieczkę rozpoczęliśmy o godz. 9.00 przed wejściem do Biomedu na ul. Uniwersyteckiej 10 w Lublinie. Powitał nas Główny Technolog - Pan Tomasz Bogdanowicz i zaprowadził do sali konferencyjnej, w której wprowadził nas w tematykę produkcji produktów farmaceutycznych, wspomagając się prezentacją o wytwórni. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. jest polską firmą farmaceutyczną o długoletniej historii, a jej początki sięgają 1944 r. Pod koniec II Wojny Światowej rozległe epidemie zmusiły do poszukiwania sposobu zapobiegnięcia ich rozprzestrzenianiu się. W ten sposób powstał zakład produkujący szczepionki przeciwko durowi plamistemu i brzusznemu, wściekliźnie, czerwonce i innym chorobom tamtych czasów. Biomed w produkcji wykorzystuje głównie własne technologie. W ciągu ponad 70 lat istnienia Wytwórni wyspecjalizowano się w produkcji wielu pożądanych produktów leczniczych, cenionych od lat zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Poznaliśmy produkty wytwarzane dawniej i obecnie, sposoby ich wytwarzania oraz wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych w specjalistyczny sprzęt. Po ciekawym wykładzie Pan Bogdanowicz zabrał nas na „Wydział Usług Produkcyjnych - WUA”. Musieliśmy dostosować się do wymogów zachowania czystości, zakładając ochraniacze na buty, czepki oraz fartuchy. Na wydziale mogliśmy zobaczyć aparaturę do oczyszczania i uzdatnia wody, gdyż ta z miejskiego wodociągu nie mogła być bezpośrednio stosowana w produkcji w szczególności do produkcji leków do iniekcji. Odpowiednio przygotowana woda jest rozprowadzana do wszystkich wydziałów produkcyjnych. Nie tylko ona musi spełniać odpowiednie wymogi. Pomieszczenia w zakładzie muszą być zaopatrywane w powietrze o podwyższonej czystości, a pomieszczenia podzielone są na strefy o jej różnej klasie. My mogliśmy wejść jedynie do strefy szarej. Następnie pokazano nam Wydział Lakcidu. Oczywiście tu też obowiązywały nas zasady zachowania higieny. Zobaczyliśmy stale monitorowane pomieszczenie do przechowywania podłoża oraz substancji wykorzystywanych do produkcji leku. Strefę szarą od klasy D oddzielają śluzy-pomieszczenia z podwyższonym ciśnieniem powietrza, które mają za zadanie oczyszczanie powietrza ze wszelkich drobnych zanieczyszczeń. Śluzy wyposażone są w systemy świetlne i alarmy zapobiegające równoczesnemu otwarciu drzwi po obydwu stronach. Przebywając w śluzie mogliśmy zobaczyć 3 fermentatory, w których namnażane są bakterie oraz czwarty służący do mieszania ich w odpowiednich proporcjach. Pani kierownik Wydziału Anna Jędrzejewska wyjaśniła nam w jaki sposób przebiega produkcja i jakie wymagania musi spełniać produkt. Wycieczka okazała się bardzo ciekawa i edukacyjna. Niestety ze względu na bezpieczeństwo produktu  nie mogliśmy zobaczyć więcej.

Katarzyna Partyka, Katarzyna Kiryczuk - studentki