18 maja 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Studentów, Doktorantów i Młodych Uczonych: „Nowoczesne Kierunki Rozwoju w Budowie Maszyn i Transporcie” - Sewastopol, Ukraina

Jak co rok uczestniczyli w niej przedstawiciele uczelnianych kół naukowych Wydziału Mechanicznego. W skład tegorocznej delegacji weszli: Róża Dzierżak i Katarzyna Chudy – z Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej oraz Kamil Czapla i Jarosław Gawryluk – z Koła Naukowego „INFORMATYK” przy Instytucie Technologicznych Systemów Informacyjnych a także grupa pracowników Politechniki Lubelskiej.

 

Podczas spotkania z władzami tamtejszej uczelni oraz licznym gronem studentów, prelegenci z Politechniki Lubelskiej wygłosili następujące referaty:

  • Selected Issues of Telerehabilitation Technologies,
  • Robots in Progress of Telesurgery,
  • Инженерия Иллюзии – Метаматериалы,
  • Comparison of Software for Programming Industrial Robots.

Referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy i wywołały wiele pytań i komentarzy. Nasza delegacja również była pod wrażeniem wystąpień zagranicznych prelegentów poruszających szeroki zakres zagadnień technologicznych. W wyrazie uznania artykuły nasze zostały nagrodzone dyplomami I stopnia oraz opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Główny organizator wyjazd – mgr inż. Jakub Szabelski, oprócz wsparcia podczas konferencji zapewnił, wraz z opiekująca się grupą od strony językowej mgr Iwoną Włodarczyk - wiele atrakcji turystycznych. Wycieczki po Półwyspie Krymskim odkryły przed nami uroki oraz kulturę tego miejsca. Przy okazji wyjazdu na konferencję mieliśmy możliwość zwiedzenia wielu malowniczych miejsc, spośród których warto wyróżnić m.in.: Jałtę, Bakczysaraj, Bałakławę, Sudak czy Symferopol.

Oprócz miłych wspomnień i wielu zdjęć wróciliśmy do Polski bogatsi w wiedzę i doświadczenia, którą wykorzystamy w dalszej nauce i pracy. Wyjazd taki jest idealnym przykładem, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, dlatego też serdecznie zachęcamy do aktywnego działania w kołach naukowych naszej uczelni.

 
                                                                

Róża Dzierżak, Katarzyna Chudy

–  studentki II roku kierunku Inżynieria Biomedyczna,

-członkinie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej