2 czerwca 2012

Wyjazd członków Koła Naukowego do Mińska (Białoruś)

W dniach 23 maja - 1 czerwca 2012r. grupa piętnastu studentów z Wydziału Mechanicznego (w tym członków Studenckiego Koła Naukowego przy ITSI) oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki pod opieką dr inż. Jarosława Diatczyka, dr inż. Arkadiusza Goli oraz mgr inż. Jakuba Szabelskiego wyjechała do Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku w ramach wymiany studentów i wykładowców zgodnie z Umową o Współpracy pomiędzy BNTU, a Politechniką Lubelską.

 

Celem wyjazdu było zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania tamtejszej uczelni. Mieliśmy okazję zobaczyć muzeum historii uczelni oraz zwiedzić Wydziały Mechaniczny i Elektryczny, na których obserwowaliśmy działanie urządzeń laboratoryjnych. Szczególnie interesującym doświadczeniem była możliwość poznania od wewnątrz firmy BELAZ produkującej samochody przeznaczone do użytku w przemyśle ciężkim oraz elektrociepłowni w Mińsku. Podczas pobytu zwiedziliśmy stolice Białorusi, a także pobliskie miasta. W Nowogródku odwiedziliśmy dom rodziny Mickiewiczów, w Mirze zamek z XVI w., który był dawną rezydencja książęcego rodu Radziwiłłów, a w Brześciu twierdzę oraz kościół Podwyższenia Krzyża. Byliśmy również w Grodnie, Nieświeżu oraz w skansenie w Dudutkach. Wszystkie z odwiedzonych miejsc zauroczyły nas swoim pięknem oraz posiadaną historią. Nie sposób nawet wspomnieć o wszystkich zakątkach, które udało nam się zobaczyć. Większość czasu przeznaczyliśmy jednak na zwiedzanie Mińska wraz z kierownikiem katedry „Ekonomii i Organizacji Energetyki” profesorem nadzwyczajnym W. N. Nagornovem oraz studentami BNTU, którzy pomogli nam w poznaniu tego wspaniałego miasta. Nasi rówieśnicy zaprezentowali przed nami także swoje umiejętności artystyczne na koncercie talentów.

Wyjazd do BNTU zaowocował nie tylko wspaniałymi wrażeniami odnośnie uczelni i odwiedzanych miejsc, ale również nowymi znajomościami. W lipcu będzie miała miejsce wizyta przedstawicieli białoruskiej uczelni w Lublinie. Mamy nadzieję, że będzie przebiegać w równie przyjaznej atmosferze i pozostawi same pozytywne wspomnienia. W imieniu wszystkich osób, które brały udział w wymianie pragniemy w sposób szczególny podziękować prof. dr hab. Pawłowi Zhukowskiemu za pracę i czas poświęcony na organizację wyjazdu.

 

Katarzyna Kiryczuk, Agnieszka Kulawiuk

– studentki I roku kierunku Inżynieria Biomedyczna,

 – członkinie Studenckiego Koła Naukowego „Informatyk”