25 maja 2003

Wyjazd studentów z Koła Naukowego na Konferencję w Sewastopolu

Delegacja studencka Delegacja studencka

W dniach 19 - 24 maja 2003 r. przedstawiciele Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania wzięli czynny udział w Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej w Sewastopolu (Ukraina). Jej organizatorem był Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu.
 

 

Uczestniczyli w niej przedstawiciele: Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Inżyniersko - Pedagogicznego, Narodowego Mechanicznego Uniwersytetu w Doniecku, Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, Politechniki Opolskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Lubelskiej. Celem konferencji było zapoznanie się z nowymi trendami w rozwoju budowy maszyn i urządzeń oraz zastosowaniami nowoczesnych systemów informacyjnych i informatycznych w technice. Politechnikę Lubelską reprezentował dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL - dyrektor Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych oraz studentki z Koła Naukowego. Referaty wygłoszone przez członków Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania CAD/CAM zostały wydrukowane w materiałach konferencyjnych. Za ich opracowanie i prezentację Monika Wojtaś, Alicja Dejneko, Agnieszka Reszka (studentki III r. specjalności Informatyka w Inżynierii Produkcji) nagrodzono dyplomami pierwszego stopnia.

Oprócz uczestnictwa w obradach konferencji organizatorzy umożliwili również zwiedzanie Sewastopola, najbardziej popularnego czarnomorskiego kurortu na Ukrainie, Jałty oraz pięknych okolic Gór Krymskich.