Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 17.09.2021r. - II Tura

Wszyscy kandydaci uzyskali na swoich indywidualnych kontach w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) zmiany statusów postępowań na poszczególne rekrutowane kierunki studiów. Zbiorcze listy załączono poniżej.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do 23.09 dostarczyć: dokumenty w formie papierowej (ankieta osobowa drukowana z systemu oraz kserokopia świadectwa maturalnego lub odpisu wraz z oryginałem (oryginał świadectwa maturalnego lub jego odpis w celu potwierdzenia prawdziwości kserokopii), pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: WKR Wydziału Mechanicznego PL, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin (z dopiskiem REKRUTACJA),
 

Ze względu na sytuację epidemiczną kontakt z komisją jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie w godzinach pracy komisji - telefon: 81-538-41-95 (w dniach 20.09-23.09, w godzinach 10-14), e-mail: rekrutacja.wm@pollub.pl.