Rekrutacja - semestr zimowy 2018/2019

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019 - SEMESTR ZIMOWY

 

Wydział Mechaniczny w roku akademickim 2018/2019 prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia:

 

1. Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

                        studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

2. Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

                        studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

3. Kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI

                        studia stacjonarne pierwszego stopnia

                        studia niestacjonarne drugiego stopnia*

 

4. Kierunek MECHATRONIKA

                        studia stacjonarne pierwszego stopnia

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

5. Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

                        studia stacjonarne pierwszego stopnia

                        studia niestacjonarne pierwszego stopnia

                        studia niestacjonarne drugiego stopnia* 

                                                                  

6. Kierunek TRANSPORT

                        studia stacjonarne pierwszego stopnia

                        studia niestacjonarne pierwszego stopnia

                        studia niestacjonarne drugiego stopnia*       

                                                            

7. Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

                        studia stacjonarne pierwszego stopnia

                        studia niestacjonarne pierwszego stopnia

                        studia niestacjonarne drugiego stopnia (specjalność menedżerska, specjalność techniczna)

 

8. Kierunek ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH  (NOWY KIERUNEK)

                        studia stacjonarne pierwszego stopnia

                   

 
*  - wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze