Rekrutacja 2020/2021 - semestr zimowy

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021 - SEMESTR ZIMOWY

 

Wydział Mechaniczny w roku akademickim 2020/2021 prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia:

 

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

(studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia)

  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA           

(studia stacjonarne pierwszego stopnia)

  • MECHATRONIKA                              

(studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia)                                                               

  • TRANSPORT                                      

(studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia)

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

(studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia)

  • INŻYNIERIA PRODUKCJI 

(studia niestacjonarne drugiego stopnia)

  • ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH 

(studia stacjonarne pierwszego stopnia)