Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA 2017/18 - WYDZIAŁ MECHANICZNY

 

Kierunki studiów:

1. Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

                        studia pierwszego stopnia (SI)

 

2. Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

                        studia pierwszego stopnia (SI, NI)

                        studia drugiego stopnia* (NII):

 

3. Kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI

                        studia pierwszego stopnia (SI, NI)

                        studia drugiego stopnia* (NII):

 

4. Kierunek MECHATRONIKA

                        studia pierwszego stopnia (SI, NI)

 

5. Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

                        studia pierwszego stopnia (SI, NI)

                        studia drugiego stopnia* (NII):

                                                                      

6. Kierunek TRANSPORT

                        studia pierwszego stopnia (SI, NI)

                        studia drugiego stopnia* (NII):

 

7. Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

                        studia drugiego stopnia* (NII):

·         specjalność menedżerska

·         specjalność techniczna

 

Objaśnienia:

SI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

NI - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

NII - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

*  - wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze (dotyczy NII)