Ogłoszenia WKR

Ze względu na sytuację epidemiczną kontakt z komisją jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ponownie przypomina o konieczności wprowadzenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu kwalifikacji (kierunek studiów pierwszego stopnia, ocena z dyplomu oraz średnia ocena ze studiów).

2021-02-16


Rekrutacja na wybrane kierunki studiów 2 stopnia trwa do 28.02.2021. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do dnia 2.03.2021.

Szczegółowy harmonogram podany jest na stronie:

http://wm.pollub.pl/pl/kandydaci/rekrutacja-20202021-semestr-letni

Kandydaci zarejestrowani na kierunki Inżynieria materiałowa oraz Robotyzacja procesów wytwórczych ze statusem "propozycja zmiany kierunku" proszeni są o dodanie wybranego kierunku oraz przesłanie informacji do komisji na adres rekrutacja.wm@pollub.pl (opłata rekrutacyjna zostanie przeniesiona na nowy kierunek).

2021-02-15


Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne 2 stopnia w 1 turze została przedłużona do dnia 14.02.2021. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do dnia 16.02.2021.

Szczegółowy harmonogram podany jest na stronie:

http://wm.pollub.pl/pl/kandydaci/rekrutacja-20202021-semestr-letni

2021-02-01


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

ul. Nadbystrzycka 36 pok. 101, telefon: 81-5384195, 781 320 599 (w godzinach pracy komisji) e-mail: rekrutacja.wm@pollub.pl