Ogłoszenia WKR

Ze względu na sytuację epidemiczną kontakt z komisją jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie w godzinach pracy komisji.

                 

                      Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

20.09 - 23.09.2021r.  godz. 10-14

 

            

UWAGA Kandydaci na studia Stacjonarne i Niestacjonarne I lub II stopnia :

Kandydaci ze statusem "zakwalifikowany do przyjęcia" w celu dopełnienia rejestracji mają obowiązek złożyć komplet dokumentów.

Miejsce dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

  1. Studia I stopnia : Dokumenty rekrutacyjne, w tym ankieta osobowa drukowana z systemu oraz kserokopia świadectwa maturalnego lub odpisu wraz z oryginałem (oryginał świadectwa maturalnego lub jego odpis w celu potwierdzenia prawdziwości kserokopii));
  2. Studia II stopnia : Dokumenty rekrutacyjne, w tym ankieta osobowa drukowana z systemu oraz kserokopia dyplomu lub odpisu wraz z oryginałem (oryginał dyplomu ukończenia studiów I-ego stopnia lub jego odpis w celu potwierdzenia prawdziwości kserokopii)) oraz oryginał suplementu;

należy przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:          

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego PL,

20-618 Lublin

ul. Nadbystrzycka 36, z dopiskiem REKRUTACJA

 

do dnia 23.09.2021r.

 

 

 

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

ul. Nadbystrzycka 36  telefon: 81-5384195 (w godzinach pracy komisji) e-mail: rekrutacja.wm@pollub.pl