Ogłoszenia WKR

 

Ze względu na sytuację epidemiczną kontakt z komisją jest możliwy wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 


Uwaga

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina kandydatom o konieczności wprowrowadznia do systemu ERK danych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji na studia (wyniki egaminu dojrzałości, numer i rok wydania świadectwa dojrzałości oraz OKE), ponadto należy umieścić w systemie ERK zdjęcie kandydata.

Kandydaci mogą sprawdzić w systemie ERK, czy wprowadzili wyniki egzaminu dojrzałości.

Panel główny kandydata: Punkty wym/zdobyte

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

ul. Nadbystrzycka 36 pok. 101, telefon: 81-5384195, 781 320 599 (w godzinach pracy komisji) e-mail: rekrutacja.wm@pollub.pl