Najczęściej zadawane pytania

 

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania, które są najczęściej zadawane przez osoby biorące udział w rekrutacji na studia na naszym wydziale.

 

REJESTRACJA

Czy jest możliwość rejestracji przez Internet?

Rejestracja przeprowadzana jest TYLKO przez Internet. Dopiero potem, po zakwalifikowaniu, kandydat dostaje informację (również tylko przez Internet – na swoim koncie) aby dostarczyć fizycznie odpowiednie dokumenty do odpowiedniej komisji rekrutacyjnej. Nie przyjmujemy dokumentów od kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Który numer świadectwa maturalnego wstawić w systemie?

W przypadku tzw. „nowej matury” – numer ze Świadectwa Maturalnego (nie ze Świadectwa Ukończenia Szkoły Średniej!). Np. dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (obsługującej nasze województwo) będą to numery w postaci: M/30XXXXXX/XX. Podobnie data wydania świadectwa dojrzałości – dotyczy świadectwa maturalnego (nie ukończenia szkoły!).

Maturzyści którzy zdawali „starą maturę” wpisują numer świadectwa maturalnego wpisany przez szkołę (nie numer druku świadectwa).

 

OPŁATY

Na jakie konto mam wnosić opłaty?

Każdy kandydat rejestrując się na studia otrzymuje przy każdej rejestracji indywidualny (dla kierunku) numer konta. Jego numer znajduje się w menu PŁATNOŚCI. UWAGA: rejestrując się na dwa kierunki – będą to dwa różne numery, itd.! Wszelkie opłaty należy wnosić na odpowiednie konta.

Chciałbym dokonać opłaty rekrutacyjnej poprzez przelew internetowy, proszę również o wskazówkę co trzeba w takim przypadku umieścić w rubryce "tytuł przelewu"?

Należy po zalogowaniu na swoje konto w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, w menu PŁATNOŚCI kliknąć w ikonkę druku przelewu dla odpowiedniego kierunku. Otworzy się wypełniony blankiet (PDF). Proszę zrobić przelew zgodnie z danymi na tym wypełnionym blankiecie (numer konta, tytuł przelewu) i wydrukować potwierdzenie wykonania przelewu.

Czy opłaty można wnieść na miejscu – w Komisji Rekrutacyjnej?

NIE. Ok. 300m od uczelni znajduje się Poczta Polska, dodatkowo, w budynku stołówki w Kampusie znajduje się Punkt Obsługi Bankowej PeKao SA. Ewentualnie można skorzystać z komputera celem zrobienia przelewu internetowego (przy czym raczej nie będzie możliwości wydrukowania od razu potwierdzenia wykonania przelewu).

 

DOKUMENTY

Czy dokumenty może złożyć w moim imieniu inna osoba?

Tak, dokumenty może złożyć osoba upoważniona przez kandydata na studia. Wzór upoważnienia znajduje się na stronie: http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/9209. Należy pamiętać pamiętać o potwierdzeniu podpisu kandydata na studia przez upoważnione do tego osoby.

 

POZOSTAŁE

Gdzie można dowiedzieć się czegoś o rezerwacji miejsc w akademikach oraz o stypendiach socjalnych?

Dział Spraw Studenckich. Tam, po przyjęciu na studia można starać się o miejsce w akademiku.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

W zależności od tego jak w kalendarzu wypada pierwszy października. Semestr zaczyna się Uroczystą Inauguracją Roku. Zajęcia mogą rozpocząć się już 01.10 ew. być przesunięte z uwagi na Inaugurację lub wypadający weekend. Terminy zjazdów dla studentów niestacjonarnych ogłaszane są przez dziekanat. 

Kiedy będzie można poznać plan zajęć, gdzie można te informacje znaleźć?

Plany zajęć wywieszane są w gablotach przed dziekanatem, a także na stronie Wydziału Mechanicznego w zakładce: Studenci ⇒ Plany zajęć