Zgłoszenia

Zgłoszenie do Konkursu następuje za pośrednictwem Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Termin zgłoszeń zostanie podany wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji konkursu "POLLUB ROBOTYKĘ".

  

Zapraszamy!