Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny Konkursu:

 • dr hab. inż. Jakub Gajewski
  Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki,
  Wydział Mechaniczny

 • dr inż. Przemysław Filipek
  Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki,
  Wydział Mechaniczny

 • dr inż. Wojciech Surtel
  Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • mgr inż. Bartosz Kania
  Katedra Automatyki i Metrologii,
  Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 • mgr inż. Krystian Łygas
  Katedra Automatyzacji,
  Wydział Mechaniczny

 • mgr inż. Łukasz Sobaszek
  Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych,
  Wydział Mechaniczny