Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Terminy dyżurów:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.pollub.pl oraz stronie Wydziału Mechanicznego http://www.wm.pollub.pl w zakładce "Kandydaci".

Informacje dotyczące rekrutacji na WM można uzyskać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. 101 (I piętro, bud. M), tel. 81 538 41 95 - w trakcie pracy komisji (patrz wyżej), lub drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja.wm@pollub.pl.

26.06.2017 - godz. 10-12

27.06.2017 - godz. 10-12

28.06.2017 - godz. 10-12

29.06.2017 - godz. 10-12