Dyżury WKR

Terminy dyżurów:

Przerwa w pracy komisji od 22 lipca do 2 września 2019

3.09.2019 godz. 10-12

6.09.2019 godz. 10-12

10.09.2019 godz. 10-12

13.09.2019 godz. 10-12

17.09.2019 godz. 10-12

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.pollub.pl oraz stronie Wydziału Mechanicznego http://www.wm.pollub.pl w zakładce "Kandydaci".

Informacje dotyczące rekrutacji na WM można uzyskać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. 101 (I piętro, bud. M), tel. 81 538 41 95 - w terminach dyżurów komisji, lub drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja.wm@pollub.pl.