PRO-TECH-MA 2014

Międzynarodowa Konferencja „Pro-Tech-Ma” jest cykliczną konferencją organizowaną przez Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet w Koszycach oraz Politechnikę Lubelską. Celem konferencji jest prezentacja dorobku współpracujących ośrodków oraz wymiana informacji o aktualnie prowadzonych pracach naukowych, poświęconych najnowszym rozwiązaniom konstrukcyjnym i technologicznym oraz zagadnieniom związanym z procesami materiałowymi, m.in. obróbką plastyczną.

W tym roku konferencja została zorganizowana z czynnym udziałem PWSZ w Chełmie. Przedstawiona galeria dotyczy Konferencji, która maiła miejsce w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej w Depułtyczach (ośrodek należący do PWSZ w Chełmie) i odbyła się w dniach 4÷6 czerwca 2014 roku. Organizatorami była nasza Katedra oraz Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie.