Urządzenie do pomiaru konturu, chropowatości oraz topografii 3D T8000 RC120-400 firmy Hommel-Etamic

Urządzenie o budowie modułowej zapewniające pomiar chropowatości, konturu oraz topografii 3D. Ocena cech chropowatości i konturu odbywać się z zastosowaniem jednolitego interfejsu użytkownika, pozwalającego na obliczanie wszystkich znormalizowanych parametrów profilu chropowatości i falistości oraz ocenę cech geometrycznych takich jak odległości, kąty, promienie, itp. Do pomiarów topografii zestaw dodatkowo wyposażono w stolik CNC umożliwiający sterowanie przemieszczaniem mierzonego elementu w kierunku osi Y.