Laserowy system pomiarowy LSP30 Comapact

Parametry głowicy laserowej:

- dwuczęstotliwościowy laser zeemanowski HeNe ze stabilizacją częstotliwości promieniowania

- moc wiązki pomiarowej około 400mW

- dokładność długości wiązki 2 x 10-8 mm (0.02 ppm)

- średnica wiązki 8 µm

Zakres pomiarowy: 0 – 30m

Podstawowa rozdzielczość pomiarowa: 0,1 µm

Rozszerzona rozdzielczość pomiarowa: 0,01 µm

Dokładność pomiaru w powietrzu: 0,4 µm/m (0,4 ppm)

Dokładność pomiaru bazy wykonanej ze stali 1,5 µm/ m (1,5 ppm)