Zasady i tryb przeprowadzania wyborów

Zasady i tryb wyborów organów kolegialnych, kolegiów elektorów oraz organu jednoosobowego i rad wydziałów określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85), Statut Politechniki Lubelskiej - rozdział IV "Wybory" oraz harmonogram wyborczy.

Statut Politechniki Lubelskiej

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85)