Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Mechaniczny
PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
   1. dr hab. inż. Jarosław BIENIAŚ - Przewodniczący WKW
   2. dr hab. inż. Arkadiusz GOLA - Zastępca Przewodniczącego WKW
   3. dr hab. inż. Jarosław PYTKA
PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
   4. mgr Marta DROZD - sekretarz WKW
PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
   5. mgr inż. Gracjana WOŹNIAK
PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW
   6. stud. Agata SEROCZYŃSKA