Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

dr inż. Anna Warmińska, profesor uczelni dydaktyczny, a.warminska@pollub.pl

Lp

Imię i nazwisko

Katedra

Adres e-mail

1

dr Katarzyna Trąbka-Więcław    

Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji

k.trabka@pollub.pl

2

dr inż. Krzysztof Pałka

Katedra Inżynierii Materiałowej

k.palka@pollub.pl

3

dr inż. Łukasz Jedliński

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki

l.jedlinski@pollub.pl

4

dr inż. Joanna Rymarz

Katedra Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii

j.rymarz@pollub.pl

5

dr inż. Zofia Szmit

Katedra Mechaniki Stosowanej

z.szmit@pollub.pl

6

dr hab. inż. Emil Sasimowski, profesor uczelni

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

e.sasimowski@pollub.pl

7

dr Marcin Bogucki

Katedra Automatyzacji

m.bogucki@pollub.pl

8

dr inż. Grzegorz Winiarski

Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej

g.winiarski@pollub.pl

9

mgr inż. Mariusz Kamiński

Katedra Pojazdów Samochodowych

mariusz.kaminski@pollub.pl

10

dr Jarosław Borc

Katedra Fizyki Stosowanej

j.borc@pollub.pl

11

dr inż. Krzysztof Ciecieląg

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji

k.ciecielag@pollub.pl

12

dr inż. Tomasz Łusiak

Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych

t.lusiak@pollub.pl

13

mgr inż. Jacek Ogrodniczek

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

jacek.ogrodniczek@pollub.edu.pl

14

Kacper Łukiewicz

Przedstawiciel Samorządu Studentów

kacper.lukiewicz@pollub.edu.pl

15

dr inż. Paweł Chojnacki

przedstawiciel przemysłu

Pawel.chojnacki@leonardocompany.com

16

mgr inż. Paweł Hajduk

przedstawiciel przemysłu

 

17

mgr inż. Witold Krzeczowski

przedstawiciel przemysłu

 

 

 Zespół ds. Ankietyzacji przy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

  1. dr inż. Tomasz Bulzak
  2. dr inż. Łukasz Sobaszek
  3. dr inż. Grzegorz Winiarski