Akty prawne dotyczące WSZJK

 

Na Politechnice Lubelskiej:

Uchwała Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej (wraz ze zmianami)

http://www.pollub.pl/files/4/news/files/2535_Uchwala,Nr,46.pdf

http://www.pollub.pl/files/4/news/files/2957_Uchwala,Nr,56-2013-VIII.pdf

http://www.pollub.pl/files/4/news/files/3293_Uchwala,Nr,37-2014-VII,zmieniajaca,Uchwale,Nr,46-2012-VIII,w,sprawie,Wewnetrznego,Systemu,Zapewniania,Jakosci,Ksztalcenia.pdf

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (wraz ze zmianami)

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/7308

Zarządzenie Nr R-56/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/7307

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej

http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/7309

Na Wydziale Mechanicznym:

Uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 30 VI 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała Rady Wydziału Mechanicznego