Kontakt

Zespół Projektowy

  • Tomasz Jachowicz - koordynator projektu, Wydział Mechaniczny PL (pokój 523 lub 112)
  • Anna Mirosław - specjalista ds. rozliczeń, Wydział Mechaniczny PL (pokój 105)
  • Jakub Matuszak - menedżer ds. staży, Wydział Mechaniczny PL (pokój 302)
  • Elżbieta Gęca - specjalista ds. finansów, Dział Rachuby Płac

Informacje kontaktowe

Lokalizacja: Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

  • Biuro Projektu: pokój nr 523
  • Punkty Informacyjne: pokój nr 105 oraz nr 302

Tel.: w. 4225

E-mail: wjsz-wm@pollub.pl

Informacje o projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej" można uzyskać także w Biurze Promocji i Projektów Politechniki Lubelskiej, znajdującym się w budynku administracyjnym "Spichlerz".