Harmonogram realizacji

Ramowy program realizacji projektu w roku 2018

  • luty, marzec, kwiecień: realizacja spotkań informacyjnych z pracodawcami,
  • luty, marzec, kwiecień, maj: rekrutacja studentów do udziału w 4-miesięcznych programach WJSZ, ogłoszenie list osób zakwalifikowanych  rezerwowych, podpisanie umów stażowych,
  • maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: realizacja 4-miesięcznych programów WJSZ u pracodawców,
  • od lutego do grudnia: bieżący monitoring realizacji 4-miesięcznych programów WJSZ.