Harmonogram realizacji

Ramowy program realizacji projektu w roku 2019

  • styczeń, luty, marzec: realizacja spotkań informacyjnych z pracodawcami,
  • styczeń, luty, marzec: rekrutacja główna studentów do udziału w 4-miesięcznych programach WJSZ,
  • kwiecień, maj: rekrutacja uzupełniająca;
  • podpisywanie umów stażowych: począwszy od 1 kwietnia 2019 r., z uwagi na termin końcowy realizacji staży upływający 30 września 2019 r. oraz obowiązek przepracowania co najmniej 16 tygodni stażu umowa stażowa musi rozpocząć się najpóźniej 10 czerwca 2019 r., 
  • kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: realizacja 4-miesięcznych programów WJSZ u pracodawców,
  • od lutego do września: bieżący monitoring realizacji 4-miesięcznych programów WJSZ.

Ramowy program realizacji projektu w roku 2018

  • luty, marzec, kwiecień: realizacja spotkań informacyjnych z pracodawcami,
  • luty, marzec, kwiecień, maj: rekrutacja studentów do udziału w 4-miesięcznych programach WJSZ, ogłoszenie list osób zakwalifikowanych  rezerwowych, podpisanie umów stażowych,
  • maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: realizacja 4-miesięcznych programów WJSZ u pracodawców,
  • od lutego do grudnia: bieżący monitoring realizacji 4-miesięcznych programów WJSZ.