Dokumenty

REKRUTACJA

Dokumenty, które należy złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • podanie o udział w stażu zawodowym (plik Adobe PDF do pobrania poniżej),
  • CV (zgodne z aktualnymi, ogólnie przyjętymi zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych),
  • list motywacyjny (zgodny z aktualnymi, ogólnie przyjętymi zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych).

Dokumenty uzupełniające w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • zaświadczenia o dodatkowej aktywności zawodowej w toku studiów (praktyki nieobowiązkowe, wolontariat, praca zawodowa itp.),
  • orzeczenie o niepełnosprawności.

DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STAŻ ZAWODOWY

Umowa stażowa

Oświadczenie uczestnika projektu

Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW

Miesięczna ewidencja czasu pracy podczas stażu w przedsiębiorstwie

Raport z realizacji stażu zawodowego w przedsiębiorstwie

Zaświadczenie o realizacji stażu zawodowego w przedsiębiorstwie