Aktualności

Rekrutacja 2019: wyniki

W roku 2019 przewidziano zgodnie z projektem realizację 58 umów stażowych.

W związku z faktem, że w roku 2018 w programie stażowym wzięło udział 57 osób (z 58 przewidzianych miejsc stażowych), łączna liczba osób, które mogą wziąć udział w stażu w roku 2019 wynosi 59.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są następujące:

  • kierunek Inżynieria Materiałowa: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 14, liczba zgłoszeń - 99 osób zostało zakwalifikowanych, zostało pięć miejsc na rekrutację uzupełniającą;
  • kierunek Inżynieria Produkcji: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 19, liczba zgłoszeń - 2020 osób zostało zakwalifikowanych, wykorzystując jedno wolnej miejsce pozostałe z roku 2018;
  • kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 25, liczba chętnych - 1919 osób zostało zakwalifikowanych, zostało sześć miejsc na rekrutację uzupełniającą.

Rekrutacja 2019: nabór

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej" mogą składać dokumenty aplikacyjne w pokoju WM105 (u Pani Anny Mirosław). Wykaz dokumentów obowiązkowych i uzupełniających znajduje się na stronie "Dokumenty".

Termin składania dokumentów - do piątku 15 marca 2019 r. włącznie.

***

Realizacja staży w roku 2018 - korespondencja w sprawie uzupełnienia dokumentów do wniosków o zwroty

Osoby, które nie otrzymały wiadomości e-mail w sprawie uzupełnienia dokumentów do złożonych wniosków o zwroty wydatków wynikających z realizacji stażu w roku 2018 proszone są o kontakt mailowy z Panią Anną Mirosław albo z Panem Jakubem Matuszakiem - adresy mailowe są dostępne w Książce Adresowej pracowników Politechniki Lubelskiej.

Realizacja staży w roku 2018 - nowy wzór Oświadczenia

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu, który został dostosowany do wymogów RODO. Uczestnicy stażu są proszeni o podpisanie nowego oświadczenia u Pani Anny Mirosław w pokoju 105. 

Rekrutacja 2018 - zakończenie

Z uwagi na harmonogram realizacji staży zawodowych rekrutacja w roku 2018 została zamknięta.

Rekrutacja 2018 - tura uzupełniająca

W związku z rezygnacją kilku osób z udziału w programie stażowym WJSZ pojawiły się wolne miejsca, umożliwiające realizację stażu, ponadto są firmy, w których można taki staż zrealizować.

Rekrutacja 2018: wyniki

W roku 2018 przewidziano zgodnie z projektem realizację 58 umów stażowych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są następujące:

  • kierunek Inżynieria Materiałowa: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 14, liczba chętnych - 15; 14 osób zostało zakwalifikowanych, 1 osoba jest na liście rezerwowej;
  • kierunek Inżynieria Produkcji: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 19, liczba chętnych - 24; 19 osób zostało zakwalifikowanych, 5 osób jest na liście rezerwowej;
  • kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 25, liczba chętnych - 20; 20 osób zostało zakwalifikowanych.

Rekrutacja 2018: nabór

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej" mogą składać dokumenty aplikacyjne w pokoju WM105 (u Pani Anny Mirosław). Wykaz dokumentów obowiązkowych i uzupełniających znajduje się na stronie "Dokumenty".

Termin składania dokumentów - do czwartku 12 kwietnia 2018 r. włącznie.

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną podane w poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.