Aktualności

Rekrutacja 2018: nabór

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej" mogą składać dokumenty aplikacyjne w pokoju WM105 (u Pani Anny Mirosław). Wykaz dokumentów obowiązkowych i uzupełniających znajduje się na stronie "Dokumenty".

Termin składania dokumentów - do czwartku 12 kwietnia 2018 r. włącznie.

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną podane w poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.

Rekrutacja 2018: wyniki

W roku 2018 przewidziano zgodnie z projektem realizację 58 umów stażowych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są następujące:

  • kierunek Inżynieria Materiałowa: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 14, liczba chętnych - 15; 14 osób zostało zakwalifikowanych, 1 osoba jest na liście rezerwowej;
  • kierunek Inżynieria Produkcji: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 19, liczba chętnych - 24; 19 osób zostało zakwalifikowanych, 5 osób jest na liście rezerwowej;
  • kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 25, liczba chętnych - 20; 20 osób zostało zakwalifikowanych.

Listy osób z poszczególnych kierunków studiów z wynikami rekrutacji (do wglądu) będą dostępne w p. WM105 u Pani Anny Mirosław od poniedziałku 16 kwietnia od godz.12.00.

Rekrutacja 2018 - tura uzupełniająca

W związku z rezygnacją kilku osób z udziału w programie stażowym WJSZ pojawiły się wolne miejsca, umożliwiające realizację stażu, ponadto są firmy, w których można taki staż zrealizować.

Rekrutacja 2018 - zakończenie

Z uwagi na harmonogram realizacji staży zawodowych rekrutacja w roku 2018 została zamknięta.

Realizacja staży w roku 2018

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu, który został dostosowany do wymogów RODO. Uczestnicy stażu są proszeni o podpisanie nowego oświadczenia u Pani Anny Mirosław w pokoju 105.