Aktualności

2019.05.07. Nowy wzór rachunku za przepracowane godziny stażowe

Obowiązuje nowy, poprawiony wzór Rachunku, oznaczony jako v.0.3. Osoby, które po pierwszych czterech tygodniach stażu wypełniły rachunek na poprzednim wzorze v.0.2 są proszone o ponowne jego wypełnienie na aktualnej wersji i złożenie z bieżącą listą obecności.

Rekrutacja 2019: wyniki

W roku 2019 przewidziano zgodnie z projektem realizację 58 umów stażowych.

W związku z faktem, że w roku 2018 w programie stażowym wzięło udział 57 osób (z 58 przewidzianych miejsc stażowych), łączna liczba osób, które mogą wziąć udział w stażu w roku 2019 wynosi 59.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są następujące:

  • kierunek Inżynieria Materiałowa: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 14, liczba zgłoszeń - 99 osób zostało zakwalifikowanych, zostało pięć miejsc na rekrutację uzupełniającą;
  • kierunek Inżynieria Produkcji: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 19, liczba zgłoszeń - 2020 osób zostało zakwalifikowanych, wykorzystując jedno wolnej miejsce pozostałe z roku 2018;
  • kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 25, liczba chętnych - 1919 osób zostało zakwalifikowanych, zostało sześć miejsc na rekrutację uzupełniającą.

Rekrutacja 2019: nabór

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej" mogą składać dokumenty aplikacyjne w pokoju WM105 (u Pani Anny Mirosław). Wykaz dokumentów obowiązkowych i uzupełniających znajduje się na stronie "Dokumenty".

Termin składania dokumentów - do piątku 15 marca 2019 r. włącznie.

***

Realizacja staży w roku 2018 - korespondencja w sprawie uzupełnienia dokumentów do wniosków o zwroty

Osoby, które nie otrzymały wiadomości e-mail w sprawie uzupełnienia dokumentów do złożonych wniosków o zwroty wydatków wynikających z realizacji stażu w roku 2018 proszone są o kontakt mailowy z Panią Anną Mirosław albo z Panem Jakubem Matuszakiem - adresy mailowe są dostępne w Książce Adresowej pracowników Politechniki Lubelskiej.

Realizacja staży w roku 2018 - nowy wzór Oświadczenia

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest nowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu, który został dostosowany do wymogów RODO. Uczestnicy stażu są proszeni o podpisanie nowego oświadczenia u Pani Anny Mirosław w pokoju 105. 

Rekrutacja 2018 - zakończenie

Z uwagi na harmonogram realizacji staży zawodowych rekrutacja w roku 2018 została zamknięta.

Rekrutacja 2018 - tura uzupełniająca

W związku z rezygnacją kilku osób z udziału w programie stażowym WJSZ pojawiły się wolne miejsca, umożliwiające realizację stażu, ponadto są firmy, w których można taki staż zrealizować.

Rekrutacja 2018: wyniki

W roku 2018 przewidziano zgodnie z projektem realizację 58 umów stażowych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są następujące:

  • kierunek Inżynieria Materiałowa: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 14, liczba chętnych - 15; 14 osób zostało zakwalifikowanych, 1 osoba jest na liście rezerwowej;
  • kierunek Inżynieria Produkcji: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 19, liczba chętnych - 24; 19 osób zostało zakwalifikowanych, 5 osób jest na liście rezerwowej;
  • kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: liczba miejsc stażowych przewidzianych w programie - 25, liczba chętnych - 20; 20 osób zostało zakwalifikowanych.

Rekrutacja 2018: nabór

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej" mogą składać dokumenty aplikacyjne w pokoju WM105 (u Pani Anny Mirosław). Wykaz dokumentów obowiązkowych i uzupełniających znajduje się na stronie "Dokumenty".

Termin składania dokumentów - do czwartku 12 kwietnia 2018 r. włącznie.

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną podane w poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.