Politechnika Lubelska dla Młodych Odkrywców

 

Celem projektu jest:
Promowanie wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych kreatywnej i innowacyjnej postawy do nauki, poprzez przeprowadzenie cyklu pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, inspirujących do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań, przy wykorzystaniu zasobów Uczelni i Partnera.
 
Dofinansowanie projektu z UE:        410 164,50 zł
 
Realizację zajęć pozaszkolnych z nauk ścisłych i technicznych umożliwi podniesienie umiejętności i kompetencje zgodne z wymogami rynku pracy, gospodarki, społeczeństwa. Kompetencje kluczowe, mające tak istotne znaczenie dla powodzenia człowieka w procesie edukacji, jak również w późniejszym życiu zawodowym, powinny być kształtowane od najmłodszych lat, bezwzględnie już na etapie szkoły podstawowej. Pracodawcy oczekują, że osoba wchodząca na rynek pracy, obok odpowiedniego wykształcenia, będzie posiadać podstawowe kompetencje miękkie, stąd konieczność, by stymulować ich rozwój już we wczesnej edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Kompetencje miękkie, rozwijane już w procesie wczesnej edukacji, w przyszłości mogą pomóc absolwentom wyróżnić się na tle innych kandydatów i zdobyć wymarzoną pracę, ponadto posiadanie szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych,pomaga w samorealizacji, rozwoju osobistym i aktywności obywatelskiej, ułatwia przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie, sprzyja integracji społecznej i zatrudnieniu.