Wsparcie

Wykaz warsztatów, zajęciach indywidualnych oraz wizyt studyjnych:

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Lp.

Pozycja

w projekcie

Nazwa

1

1.14

Warsztaty: Statystyka w inżynierii produkcji (15 osób/30 godz.)

2

1.15

Warsztaty: Grafika inżynierska (15 osób/60 godz.)

3

1.16

Warsztaty: Projektowanie procesów technologicznych (15 osób/60 godz.)

4

1.17

Warsztaty: Język ang. techniczny (12 osób/30 godz.)

5

1.19

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu Inventor (8 osób/30 godz.)

6

1.20

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks (8 osób/30 godz.)

7

1.21

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania NX
(8 osób/30 godz.)

8

1.22

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania EgdeCAM
(8 osób/30 godz.)

9

1.23

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania Solid Edge
(8 osób/30 godz.)

10

1.24

Szkolenia certyfikowane z praktykiem z zakresu aplikacji wspomagającej tworzenie i zarządzanie zespołem (8 osób/16 godz.)

11

1.25

Szkolenia certyfikowane z praktykiem z zakresu aplikacji wspomagającej zarządzanie projektami, planowanie harmonogramów i kontrola realizacji projektów (8 osób/24 godz.)

12

1.26

Warsztat z autoprezentacji (12 osób/16 godz.)

13

1.27

Warsztat z ABC przedsiębiorczości (12 osób/16 godz.)

14

2.28

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach z branży transportowej krajowa wraz z wykonaniem pracy projektowej (5 osób/1 tydzień)

15

2.30

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach z branży transportowej zagraniczna wraz z wykonaniem pracy projektowej (5 osób/1 tydzień),

16

2.32

Zajęcia dodatkowe z praktykami z przedsiębiorstw (doradztwo): Moja ścieżka kariery (10 osób/10 godz.)

17

3.39

Warsztaty branżowe pracodawców/praktyków nt. Pożądane kompetencje zawodowe /analityczne/komunikacyjne/informacyjne/z przedsiębiorczości

18

3.40

Cykl zajęć dodatkowych z przedstawicielami pracodawców „Spotkania z przemysłem” (3godz./4 zajęcia na kierunek)

TRANSPORT

Lp.

Pozycja

w projekcie

Nazwa

1

1.1

Warsztaty: Statystyka w transporcie (15 osób/60 godz.)

2

1.2

Warsztaty: Ekonomia statystyczna (15 osób/30 godz.)

3

1.3

Warsztaty: Grafika inżynierska (15 osób/60 godz.)

4

1.4

Warsztaty: Język ang. techniczny zakończony egzaminem (12 osób/30 godz.)

5

1.6

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu Inventor (10 osób/30 godz.)

6

1.7

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu optymalnych procedur zarządzania flotą samochodową w firmie transportowej (10 osób/30 godz.)

7

1.8

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu systemów transportowo-magazynowych (10 osób/30 godz.)

8

1.9

Warsztaty cert. z praktykiem z zakresu planowania transportu publicznego i indywidualnego oraz modelowanie sieci i potoków pojazdów indywidualnych oraz komunikacji publicznej zarówno w obszarach miejskich jak i na drogach zamiejskich oraz autostradach (10 osób/30 godz.)

9

1.10

Szkolenia certyfikowane z praktykiem z zakresu aplikacji wspomagającej tworzenie i zarządzanie zespołem (10 osób/16 godz.)

10

1.11

Szkolenia certyfikowane z praktykiem z zakresu aplikacji wspomagającej zarządzanie projektami, planowanie harmonogramów i kontrola realizacji projektów (10 osób/24 godz.)

11

1.12

Warsztat z autoprezentacji (12 osób/16 godz.)

12

1.13

Warsztat z ABC przedsiębiorczości (12 osób/16 godz.)

13

2.34

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach z branży produkcyjno-konstrukcyjnej krajowa wraz z wykonaniem pracy projektowej (5 osób/1 tydzień)

14

2.36

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach z branży produkcyjno-konstrukcyjnej zagraniczna wraz z wykonaniem pracy projektowej (5 osób/1 tydzień)

15

2.33

Zajęcia dodatkowe z praktykami z przedsiębiorstw (doradztwo): Moja ścieżka kariery (10 osób/10 godz.)

16.

3.38

Warsztaty branżowe pracodawców/praktyków nt. Pożądane kompetencje zawodowe /analityczne/komunikacyjne/informacyjne/z przedsiębiorczości

17

3.40

Cykl zajęć dodatkowych z przedstawicielami pracodawców „Spotkania z przemysłem” (3godz./4 zajęcia na kierunek)