Aktualny harmonogram realizacji

REALIZOWANE / ZAKOŃCZONE

TRANSPORT

1. Statystyka w transporcie (60 godz.) – 15 osób  -  28.02;7,14,21,28.03; 4,11,18,25.04; 9,16,23.05.2018, godz. 13.00-18.00, s. 101, środa
2. Ekonomia statystyczna (30 godz.) – 15 osób -  23.02;2,9,16,23.03.2018, godz. 14.00-20.00, s. 101, piątek
3. Grafika inżynierska (60 godz.) – 15 osób -  28.02;7,14,21,28.03;4,11,18,25.04; 9,16,23.05.2018, godz. 8.00-13.00, s. 602, środa
4. Język angielski techniczny zakończony egzaminem (30 godz.) – 12 osób -  6,13,20,27.04;11,18,25.05;1.06.2018, godz. 12.00-16.00 (ost. 10.00-12.00), s. 101,
5. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu INVENTOR (30 godz.) – 10 osób -  7-8,14-15.04.2018, godz. 08.00-16.00, zewn.,
6. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu optymalnych procedur zarządzania flotą samochodową w firmie transportowej (30 godz.) – 15 osób -  10-11,17-18.03.2018, godz. 08.00-16.00 (ost. 08.00-14.00), s. 101, 
7. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu systemów transportowo-magazynowych (30 godz.) – 10 osób -  28-29.04;5-6.05.2018, godz. 08.00-16.00 (ost. 08.00-14.00), s. 101, 
8. Szkolenia certyfikowane z praktykiem z zakresu aplikacji wspomagającej tworzenie i zarządzanie zespołem (16 godz.) – 10 osób -  24-25.03.2018, godz. 08.00-16.00, zewn, 
9. Szkolenia certyfikowane z praktykiem z zakresu aplikacji wspomagającej zarządzanie projektami, planowanie harmonogramów i kontrola realizacji projektów (24 godz.) – 10 osób  -  20-22.04.2018, godz. 1x 08.00-12.00, 2x 08.00-18.00, Zewn., 
10. Warsztat z autoprezentacji (16 godz.)  – 12 osób -  3-4.03.2018, godz. 8.00-16.00, s. 602, 
11. Warsztat z ABC przedsiębiorczości (16 godz.) – 12 osób -  24-25.02.2018, godz. 8.00-16.00, s. 101, 
 
Zajęcia z przedstawicielami pracodawców, pt. „Spotkania z przemysłem" (1 godz.): 12.03.2018, godz. 14 - aula AII - Verano, 19.03.2018, godz. 14 - aula AII - Lift Service, 9.04.2018, godz. 14 - aula AII - URSUS
 
INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
1. Statystyka w inżynierii produkcji (30 godz.) – 15 osób  -  23.02;2,9,16,23.03.2018, godz. 8.00-14.00, s. 101, piątek
2. Grafika inżynierska (60 godz.) – 15 osób -  28.02;7,14,21,28.03;4,11,18,25.04;9,16,23.05.2018, godz. 8.00-13.00, s. 101, środa
3. Język angielski techniczny zakończony egzaminem (30 godz.) – 12 osób -  6,13,20,27.04;11,18,25.05;01.06.2018, godz. 8.00-12.00 (ost. 8.00-10.00), s. 101, 
4. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu INVENTOR (30 godz.) – 8 osób -  10-11,17-18.03.2018, godz. 08.00-16.00, (ost. 08.00-14.00), zewn., 
5. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu SolidWorks (30 godz.) – 8 osób -  7-8,14-15.04.2018, godz. 08.00-16.00, (ost. 08.00-14.00), zewn., 
6. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania NX (30 godz.) – 8 osób -  28-29.04;5-6.05.2018, godz. 08.00-16.00, (ost. 08.00-14.00), PL – sala komp., 
7. Szkolenia certyfikowane z praktykiem z zakresu aplikacji wspomagającej tworzenie i zarządzanie zespołem (16 godz.) – 8 osób -  21-22.04.2018, godz. 08.00-16.00, zewn., 
8. Szkolenia certyfikowane z praktykiem z zakresu aplikacji wspomagającej zarządzanie projektami, planowanie harmonogramów i kontrola realizacji projektów (24 godz.) – 8 osób  -  23-25.03.2018, godz. 1x 14.00-20.00, 2x 08.00-17.00, zewn., 
9. Warsztat z autoprezentacji (16 godz.)  – 12 osób -  24-25.02.2018, godz. 8.00-16.00, s. 602, 
10. Warsztat z ABC przedsiębiorczości (16 godz.) – 12 osób - 3-4.03.2018, godz. 8.00-16.00, s. 101,
11. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania EdgeCAM (30 godz.) – 8 osób -  12-13,19-20.05.2018, godz. 08.00-16.00, (ost. 08.00-14.00), zewn., 
 
Zajęcia z przedstawicielami pracodawców, pt. „Spotkania z przemysłem" (1 godz.): 12.03.2018, godz. 13 - s.336 - Verano, 19.03.2018, godz. 13 - s.336 - Lift Service, 9.04.2018, godz. 13 - s.336 - URSUS,

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM NA ROK 2018*

 TRANSPORT
 
1. Egzamin z języka technicznego angielskiego typu Mondiale – 10 osób. -  czerw. 2018. 
2. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu planowania transportu publicznego i indywidualnego oraz modelowanie sieci i potoków pojazdów indywidualnych oraz komunikacji publicznej zarówno w obszarach miejskich jak i na drogach zamiejskich i autostradach (30 godz.) – 10 osób -  19-20, 26-27.05.2018, godz. 08.00-16.00 (ost. 08.00-14.00), s. 101, 
 
2x Wizyta studyjna - krajowa – 1 tydzień – 5 dni roboczych- 5 osób - 18.06-22.06.2018, 25.06-29.06.2018
 
1x Wizyta studyjna- zagraniczna – 1 tydzień – 5 dni roboczych- 5 -  25.06-29.06.2018
 
Spotkanie z pracodawcami – 1 spotkanie  - 7 prelegentów - 11.06.2018
 
 
Zaj. dodatkowe z praktykami z przedsiębiorstw (doradztwo): Moja ścieżka kariery - dodatkowe wsparcie dla 10 najlepszych studentów z najwyższą średnią (10 studentów/10 godz.):
 • Poczta Polska - 16.03
 • Ursus BUS S.A. - 22.03
 • Ursus BUS S.A. - 23.03
 • CBM - 27.03
 • Krystian - 11.04
 • Plastic Omnium - 19.04
 • Poczta Polska - 20.04
 • Lift Service - 08.05
 • Lift Service - 10.05
 • Verano - do ustalenia

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

 
1. Projektowanie procesów technologicznych (60 godz.) – 15 osób -  8-10,15-17,23-24.06.2018, godz. 8.00-16.00 (ost. 8.00-12.00), s. 101, 
2. Egzamin z języka technicznego angielskiego typu Mondiale – 12 osób. -  czerw.2018
3. Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania Solid Edge (30 godz.) – 8 osób -  26-27.05;2-3.06.2018, godz. 08.00-16.00, (ost. 08.00-14.00), PL – sala komp., 
 
2x Wizyta studyjna - krajowa – 1 tydzień – 5 dni roboczych- 5 osób - 18.06-22.06.2018, 25.06-29.06.2018
 
1x Wizyta studyjna- zagraniczna – 1 tydzień – 5 dni roboczych- 5 -  02.07-06.07.2018
 
Spotkanie z pracodawcami – 1 spotkanie  - 7 prelegentów - 11.06.2018
 
 
Zaj. dodatkowe z praktykami z przedsiębiorstw (doradztwo): Moja ścieżka kariery - dodatkowe wsparcie dla 10 najlepszych studentów z najwyższą średnią (10 studentów/10 godz.):
 • Poczta Polska - 15.03
 • Ursus BUS S.A. - 20.03
 • Ursus BUS S.A. - 21.03
 • CBM - 26.03
 • Krystian - 10.04
 • Rendor - 11.04
 • Plastic Omnium - 17.04
 • Lift Service - 09.05
 • Wikpol - do ustalenia
 • Framochem - do ustalenia
 
* zaplanowany terminarz ma charakter wstępnie potwierdzony, w szczególnych przypadkach może ulec nieznacznym zmianom.