Budowa Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii

 

Budowa Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, w którym zostanie ulokowana baza dydaktyczna Wydziału Mechanicznego


         

          

          

Zdjęcia 1-8 wykonał dr inż. Leszek Gardyński