Studia Podyplomowe

 

Katedra Zrównoważonego Transportu i Źródeł Napędu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie:

   Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników

  
Studia adresowane są głównie do:
  • pracowników pracujących w zapleczu motoryzacyjnym i służbach nadzorujących stacje obsługi, 
  • osób zainteresowanych rzeczoznawstwem samochodowym, rozliczaniem szkód komunikacyjnych i opiniowaniem o przyczynach wypadków motoryzacyjnych, 
  • nauczycieli przedmiotów motoryzacyjnych i zajmujących się edukacją bezpieczeństwa drogowego, 
  • pracowników firm ubezpieczeniowych i organów dochodzeniowych zajmujących się wypadkami drogowymi, 
  • osób zamierzających uzupełnić i uaktualnić wiedzę motoryzacyjną. 
Czas trwania: 2 semestry (łącznie 245 godzin).
Planowany termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy.
 
Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe 
  • kwestionariusz osobowy 
  • dwie fotografie (4 x 6 cm)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów 
 
Opłata za studia: 2 x 1700 zł = 3400 zł.
Organizacja zajęć: w soboty i niedziele, 7 razy w semestrze według ustalonego programu.
 
Uzyskane kwalifikacje: 
merytoryczne przygotowanie do uzyskania statusu rzeczoznawcy lub nauczyciela wiedzy o bezpieczeństwie samochodowym i drogowym.
 
Warunki ukończenia studiów: 
uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz pozytywnej oceny pracy końcowej.