Profile

 

Kierownik Katedry
Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. uczelni


e-mail: p.drozdziel@pollub.pl
                                             

Działalność naukowo-badawcza

Katedra Zrównoważonego Transportu i Źródeł Napędu prowadzi badania techniczno-eksploatacyjnych aspektów funkcjonowania zrównoważonego transportu, w tym transportu samochodowego. Prowadzone w Katedrze badania dotyczą m. in. funkcjonowania transportu na poziomie firmy przewozowej, przyjaznego środowisku i mieszkańcom publicznego transportu miejskiego, analiz wybranych charakterystyk trwałościowych, ekonomicznych i ekologicznych tłokowych silników spalinowych, w tym silników HCCI oraz zasilanych paliwami alternatywnymi. W Katedrze prowadzone są także badania mające na celu opracowanie kryteriów i metod optymalizacji konstrukcji i zasad eksploatacji urządzeń do realizacji procesów mechanicznych w inżynierii procesowej, spożywczej oraz w ochronie środowiska.

W latach 2012 – 2016 i Katedrze realizowano dwa projekty badawcze finansowane ze środków NCN. Wyniki badań prowadzonych w ww. okresie przedstawiono m. in. w 30 publikacjach w czasopismach zamieszczonych na liście JCR.

Katedra wykonuje także ekspertyzy oraz opinie z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, techniki motoryzacyjnej oraz innowacyjności wyrobów i technologii.

 

Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi wspólnie z Katedrami: Pojazdów Samochodowych i Termodynamiki na studiach I i II stopnia kierunek TRANSPORT – na studiach drugiego stopnia prowadzone są dwie specjalności: Transport Samochodowy i Logistyka w Transporcie.

Katedra prowadzi także zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku MECHANIKA i BUDOWA MASZYN na studiach I stopnia (m. in. w ramach profilów: Samochodowo – Lotniczego oraz Konstrukcyjnego). Na studiach II stopnia Instytut prowadzi zajęcia na specjalnościach: Samochody i Ciągniki, Urządzenia Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechnika.

W ramach działalności Katedry prowadzone są studia podyplomowe w zakresie Rzeczoznawstwa Pojazdów i Ciągników oraz Bezpieczeństwa i Diagnostyki Pojazdów Samochodowych.