research offer

 

Stanowiskowe badania silników spalinowych
 • Sporządzanie charakterystyk prędkościowych i regulacyjnych silników o mocy do 240 kW
 • Pomiary zawartości 25 składników spalin
 • Pomiary zadymienia spalin
 • Pomiary zużycia oleju
 • Pomiary ciśnienia indykowanego w cylindrze i analiza termodynamiczna procesu roboczego
 • Badania procesów spalania z wykorzystaniem czujników światłowodowych
 • Badania układów sterowania silników
 • Prace rozwojowe nad systemami spalania
 
Budowa urządzeń kontrolno pomiarowych
 
 • Modernizacja hamowni silnikowych
 • Badawcze systemy sterowania silnikami spalinowymi
 • Komputerowe systemy rejestracji i analizy danych 
 • Urządzenia diagnostyczne wykorzystujące OBD
 • Stanowiska badawcze do podzespołów silników i innych zastosowań
 • Dedykowane urządzenia badawcze
 
 
 
 

Załączniki: