For students

Zgodnie z uchwałą Rady Programowej Kierunku Transport z dnia 30.11.2016 r. na egzaminie dyplomowym każdy dyplomant otrzymuje pięć pytań egzaminacyjnych, z czego dwa dotyczą przedłożonej pracy, zaś trzy są wybierane z obowiązującego zestawu pytań dla stopnia I lub dla stopnia II (2 pytania kierunkowe oraz 1 pytanie specjalnościowe).

 

 

Pliki do pobrania


Pytania na egzamin dyplomowy - kierunek Transport  - stopień I

Pytania na egzamin dyplomowy - kierunek Transport - stopień II

Pytania na egzamin dyplomowy - specjalność SiC

Wzór sprawozdania

Materiały do przedmiotu Modelowanie procesów roboczych silników spalinowych

Workbook Combustion Engine