Terminy konsultacji

Konsultacje
semestr zimowy
rok akademicki 2020/2021
(w stanie epidemii)

 

W związku z epidemią konsultacje z pracownikami możliwe są tylko w sposób zdalny,
np. poprzez platformy edukacyjne lub
pocztę elektroniczną.