Pracownicy

 

  telefon pokój e-mail
Kierownik      
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker 81 538 4272 707 m.wendeker@pollub.pl
       
Pracownicy dydaktyczni
i naukowo-badawczy
     
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski,
profesor uczelni
81 538 4744 706 j.czarnigowski@pollub.pl
dr hab. inż. Piotr Jakliński,
profesor uczelni
81 538 4744 706 p.jaklinski@pollub.pl
dr inż. Anna Warmińska,
profesor uczelni-dydaktyczny
81 538 4248 711 a.warminska@pollub.pl
dr inż. Stefan Laskowski 81 538 4743 710 s.laskowski@pollub.pl
dr inż. Tomasz Łusiak 81 538 4248 711 t.lusiak@pollub.pl
dr inż. Łukasz Grabowski 81 538 4764 716 l.grabowski@pollub.pl
dr inż. Konrad Pietrykowski 81 538 4764 716 k.pietrykowski@pollub.pl
dr inż. Grzegorz Barański 81 538 4764 716 g.baranski@pollub.pl
dr inż. Michał Gęca 81 538 4764 716 m.geca@pollub.pl
mgr inż. Paweł Magryta 81 538 4743 710 p.magryta@pollub.pl
       
Pracownicy naukowo-badawczy
i doktoranci
     
dr inż. Rafał Sochaczewski 81 538 4764 716 r.sochaczewski@pollub.pl
dr inż. Marcin Szlachetka 81 538 4764 716 m.szlachetka@pollub.pl
dr inż. Zbigniew Czyż 81 538 4764 715 z.czyz@pollub.pl
mgr inż. Michał Biały 81 538 4764 716 m.bialy@pollub.pl
mgr inż. Adam Majczak 81 538 4764 715 a.majczak@pollub.pl
mgr inż. Ksenia Siadkowska 81 538 4764 715 k.siadkowska@pollub.pl
mgr inż. Krzysztof Skiba 81 538 4764 715 k.skiba@pollub.pl
mgr inż. Tytus Tulwin 81 538 4250 709 t.tulwin@pollub.pl
mgr inż. Paweł Karpiński 81 538 4250 709 pawel.karpinski@pollub.edu.pl
mgr inż. Daniel Rękas   829 d.rekas@pollub.pl
mgr inż. Karol Ścisłowski   829 k.scislowski@pollub.pl
mgr inż. Rafał Kliza   829 rafal.kliza@pollub.edu.pl
       
Pracownicy inżynieryjno-techniczni      
     
mgr Dominika Kopaczek 81 538 4745 708 d.kopaczek@pollub.pl
mgr inż. Dariusz Siwiński 81 538 4745 708 d.siwinski@pollub.pl