DELILAH

Diesel Engine Matching The Deal Light Platform Of The Helicopter

Studium Silnika Wysokoprężnego Do Napędu Lekkiego Śmigłowca

 

7PR Akronim programu: Clean Sky

Nr referencyjny projektu : Clean Sky FP7- Call: SP1-JTI-CS-2010-05

Data rozpoczęcia: 2011-10-01
Data zakończenia: 2013-03-31

Akronim projektu: DELILAH

Budżet: 617 320€

Dofinansowanie projektu przez Clean Sky: 462 989€

Osoba odpowiedzialna:
Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker

     Istotą projektu jest opracowanie konstrukcji optymalnego silnika o zapłonie samoczynnym przystosowanego do zabudowy w śmigłowcu. Przyczyni się to w przyszłości do zmniejszenia emisji związków toksycznych oraz zużycia paliwa małego śmigłowca z zamontowanym silnikiem diesla zamiast konwencjonalnego małego silnika turbowałowego. Swój potencjał ekologiczny silniki wysokoprężne udowodniły w motoryzacji, gdzie są stosowane od wielu lat. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu dużego stopnia sprężania, intercoolera, bezpośredniego wtrysku paliwa, wtrysku wielofazowego, precyzyjnego sterowania recyrkulacją spalin i pozostałymi podsystemami. Zastosowanie takiego silnika do napędu helikoptera z pewnością wpłynie na zmniejszenie zużycia paliwa i poziom emisji hałasu. Ponadto zastosowanie silnika diesla spowoduje zmniejszenie wymiarów przekładni głównej śmigłowca ze względu na mniejszą prędkość obrotową na wejściu do przekładni. Jednym z wyzwań jest osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika wagi do mocy, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące niezawodności i resursu stawiane współczesnym śmigłowcom.