Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W KATEDRZE

 1. Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0: Bezzałogowy statek powietrzny wykorzystujący mechanikę jonów powietrza, 2021, http://lctt.pollub.pl/uploads/images/Inkubator%204.0/Inkubator_4_0%20-%20skan.PDF
 2. Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, projekt NCBiR: POIR.04.01.04-00-0057/20-00: Samoobsługowa myjnia bezdotykowa z kompaktowym systemem odzyskiwania i oszczędzania wody i energii, 2021-2023, https://www.nowytydzien.pl/odzyska-wode-oszczedzi-prad/https://www.pollub.pl/pl/news/get/id/9836
 3. Program LIDER X, projekt NCBiR: LIDER/27/0140/L-10/18/NCBR/2019:
  Hybrydowy bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania z możliwością lotu autorotacyjnego,
  2020-2022
  https://dzienniknaukowy.pl/nauka-w-polsce/safegyro-statek-powietrzny-nowej-generacji-budowany-na-politechnice-lubelskiejwww.safegyro.pollub.pl
 4. Program LIDER IX, projekt NCBiR: LIDER/45/0177/L-9/17/NCBR/2018:
  Opracowanie technologii zwiększania aerodynamicznych osiągów wiropłatów,
  2019-2021
  www.aerotech.pollub.pl
 5. Program INNOLOT, projekt NCBiR NR: POIR.01.02.00-00-0002/15:
  Silnik o zapłonie samoczynnym do napędu statku powietrznego,
  2015-2020
 6. Program INNOLOT, projekt NCBiR INNOLOT/I/1/NCBR/2013:
  Ekologiczny system zasilania i sterowania silnikiem lotniczym,
  2014-2017
 7. Program Badań Stosowanych, projekt NCBiR PBS2/A6/16/2013: 
  Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin,
  realizowany z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Lublinie,
  2013-2015
 8. Program Badań Stosowanych, projekt NCBiR PBS1/A6/4/2012:
  Elektroniczny system sterowania bezpośrednim wtryskiem gazu do silników diesla,
  2012-2015
 9. 7 Program Ramowy - Clean Sky SP1-JTI-CS-2010-5-GRC-04-003:
  Diesel Engine Matching the Ideal Light Platform of the Helicopter,
  2011-2013
 10. Projekt w ramach II konkursu LIDER/04/45/L-2/10/NCBiR/2011:
  Badania i rozwój sterowania energooszczędnym elektrolizerem PEM pracującym w podwyższonej temperaturze,
  2011-2013
 11. Projekt NCN UMO-2011/01/N/ST8/07633:
  Badanie wpływu aktywnego przepływu na siłę nośną profili lotniczych,
  2011-2013
 12. Projekt badawczy MNiSW 4519/B/T02/2010/39:
  Zasilanie wodorem silników spalinowych,
  2010-2012
 13. Projekt rozwojowy WND-POIG.01.03.01-00-036/08-00:
  Zasilanie wodorem silnika Wankla,
  2009 – 2011
 14. Projekt rozwojowy MNiSW 0506/R/T02/2009/06:
  System wodorowego wspomagania spalania w silnikach samochodowych,
  2009-2011
 15. Projekt celowy MNiSW 4503/C.ZR6-6/09:
  Wielopaliwowy system zasilania silnika ASz-62IR,
  2009-2011
 16. Projekt celowy 6ZR62008C/07057:
  Opracowanie i wdrożenie proekologicznego, wielopaliwowego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy N=200 kW,
  2009-2011
 17. Projekt promotorski 2690/B/T02/20009/37:
  Wpływ przebiegu wtrysku gazu na proces roboczy silnika wysokoprężnego zasilanego dwupaliwowo,
  2009-2010
 18. Projekt szkoleniowy POKL.08.01.01-06-293/08 (I edycja), POKL.08.01.01-06-212/09 (II edycja):
  Naprawiam samochody XXI wieku,
  2008-2010
 19. Projekt promotorski 3603/B/T02/2008/35:
  Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym,
  2008-2009
 20. Projekt promotorski 3608/B/T02/2008/35:
  Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym sekwencyjnym wtryskiem gazu propan-butan,
  2008-2009
 21. Projekt rozwojowy MNiSW 434/2/T02/06/01:
  Układ sterowania sekwencyjnym wtryskiem gazu CNG do silników o zapłonie iskrowym,
  2006–2009
 22. Projekt promotorski 4 T12D 04930:
  Adaptacyjne sterowanie kątem wyprzedzenia wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym,
  2006–2007
 23. Projekt celowy MNiI 03605/CT12-6/2005:
  Opracowanie i wdrożenie elektronicznego układu sterowania pracą lotniczego silnika tłokowego dużej mocy K9-E,
  2005–2007
 24. Projekt celowy MNiI 03642/CT12-6/2005:
  Układ sterowania sekwencyjnym wtryskiem gazu LPG do silników o zapłonie iskrowym,
  2005–2006
 25. Projekt badawczy KBN w ramach współpracy dwustronnej:
  Adaptive Control of the Fuel Cell System,
  Politechnika Lubelska, Universita degli Studi di Trieste (Włochy), 2004–2006