Nauka

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA – SYNTEZA MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW CIEPLNO-PRZEPŁYWOWYCH

Badania symulacyjne procesów termodynamicznych (przepływ, wymiana ciepła i masy, spalanie) Ansys, AVL

Projektowanie i konstruowanie elementów mechatronicznych:

 • systemy zasilania silników spalinowych (silniki turbinowe, silniki tłokowe: ZI, ZS; paliwa klasyczne i alternatywne: E85, biodiesel, LPG, CNG, wodór) corsa wodór
 • alternatywne napędy stacjonarne, samochodowe i lotnicze (elektryczne, hybrydowe, ogniwa paliwowe)
 • napędy przepływowe (silniki turbinowe, turbiny wiatrowe)
 • elektroniczne systemy sterowania (projektowanie i budowa algorytmów, wykonywanie systemów badawczych, budowa aparatury kontrolno-pomiarowej)

Badania stanowiskowe:

 • tłokowe silniki spalinowe (pomiar ciśnienia w komorze spalania, pomiar drgań)
 • układy zasilania paliwem silników spalinowych
 • elektroniczne systemy sterowania silnikami

Rapid prototyping: wydruki 3D proszkowe i polimerowe silnik druk 3d, wankel druk 3d

Inżynieria odwrotna: skanowanie przestrzenne tłok w skanerze

 

Katedra dysponuje nowoczesną aparaturą i oprogramowaniem, które wykorzystywane są podczas badań naukowych i zajęć dydaktycznych.

 

WYPOSAŻENIE

 • Tunel aerodynamiczny HM 170 tunel (info)

 • Kamery termowizyjne RAY CAM C.A. 1884 (info) i ThermaCAM S65 (info)

 

 • Skaner ręczny ZScanner® 700 (info)

 • Skaner stacjonarny Roland Picza LPX- 250 (info)

 • Drukarka proszkowa 3D ZPrinter® 450 (info)

  

 • Drukarka polimerowa 3D Zbuilder™Ultra (info)

 • Stanowisko hamowniane z silnikiem Wankla

 

OPROGRAMOWANIE

 • Catia V5 – nowoczesny zintegrowany system CAD/CAM/CAE stosowany głównie w motoryzacji i lotnictwie
 • Abaqus – pakiet służący do oceny wytrzymałościowej oraz symulacji zagadnień nieliniowych mechaniki ciała stałego i płynów

 • ANSYS Fluent ANSYS Fluent – program do modelowania zjawisk przepływowych
 • AVL LIST GmbH Hans-List-Platz 1, A 8020, Graz  AVL is the world's largest independent company for the development of powertrain systems with internal combustion engines as well as instrumentation and test systems.
  The company provides concepts, solutions and methodologies to shape future mobility trends.
  • Poniższe oprogramowanie jest wykorzystywane przy realizacji projektu naukowo badawczego "Silnik o zapłonie samoczynnym do napędu statku powietrznego" - POIR.01.02.00-00-0002/15 (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), a także w realizacji prac dydaktycznych oraz dyplomowych:
   • AVL Fire – czołowy program symulacyjny do analiz CFD w silnikach spalinowych
   • AVL Boost – wysoko wyspecjalizowany program do modelowania pracy silników spalinowych
 • MSC.Software – pakiet do wykonywania analiz naprężeń, odkształceń, drgań, dynamiki, akustyki, analizy termicznej (MD Nastran, Patran, Marc, Dytran, Sinda, Sofy, Easy5, MD Adams)
 • Modelica-Dymola – program do modelowania zjawisk fizycznych
 • LabVIEW – zintegrowany system programowania umożliwiający tworzenie systemów pomiarowych, sterowanie nimi oraz przetwarzanie wyników