SWD 2012

Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2012

W dniach 29-31 marca 2012 r. odbyły się w Lublinie Silnikowe Warsztaty Doktoranckie zorganizowane po raz kolejny przez Katedrę Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych. Główną ideą Warsztatów była możliwość zaprezentowania koncepcji doktoratów „silnikowych” przed autorytetami w dziedzinie silników spalinowych. Takie działania mają na celu podniesienie poziomu rozpraw doktorskich poprzez ukierunkowanie młodych ludzi w ich badaniach naukowych.

Honorowym Przewodniczącym był prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz z Politechniki Poznańskiej, Prezes PTNSS, zaś Przewodniczącym Zespołu Programowego prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker z Politechniki Lubelskiej. Na tegorocznej konferencji zaprezentowało się dziewięciu uczestników przed licznym gronem profesorów, naukowców oraz doktorantów z całej Polski. Warsztaty rozpoczął prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker referatem wprowadzającym „Jak napisać silnikową rozprawę doktorską?”. Wystąpienia doktorantów dotyczyły nowatorskich i oryginalnych rozwiązań problemów naukowych. Prezentowane wizualizacyjne metody badań zostały uznane za pionierskie w Polsce. Doktoranci wykazali się dużą erudycją w zakresie prezentowanej tematyki.

Ponadto w czasie Warsztatów zespół naukowy prof. dr hab. inż. Mirosław Wendekera zaprezentował realizowany w latach 2010-2012 w Katedrze Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Zasilanie wodorem silników spalinowych”. Wzbudził on duże zainteresowanie uczestników.

Grono profesorów bardzo wysoko oceniło poziom wystąpień oraz organizacji Silnikowych Warsztatów Doktoranckich w Lublinie, w związku z czym planowana jest kolejna edycja.