SWD 2009

Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2009

 

W dniach 2-4 marca 2009 roku w Lublinie odbyły się Silnikowe Warsztaty Doktoranckie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych oraz Katedrę Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Celem Warsztatów było przekazanie doświadczeń Profesorów młodym naukowcom w przyjaznej atmosferze oraz ukierunkowanie ich dalszych prac.

Honorowe przewodnictwo warsztatów pełnił prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, zaś przewodniczącym Zespołu Programowego prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker.

Zaszczyt Warsztatom uczynili specjaliści z dziedziny silników spalinowych:

 • dr hab. inż. Zdzisław Chłopek (Politechnika Warszawska)
 • dr hab. inż. Marek Idzior (Politechnika Poznańska)
 • dr hab. inż. Jerzy Jantos (Politechnika Opolska)
 • dr hab. inż. Kazimierz Lejda (Politechnika Rzeszowska)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (Politechnika Lubelska)
 • dr hab. inż. Jacek Nowakowski
 • prof. dr hab. inż. Leszek Piaseczny (Akademia Marynarki Wojennej)
 • prof. dr hab. inż. Maciej Sobieszczański (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • dr hab. inż. Zdzisław Stelmasiak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • dr hab. inż. Antoni Świątek (BOSMAL Bielsko - Biała)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski (Politechnika Lubelska)
 • dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki (Politechnika Poznańska)

Warsztaty otworzył prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker referatem wprowadzającym pt. „Jak napisać silnikową rozprawę doktorską?” mającym na celu usystematyzowanie zarówno formalnego jak i merytorycznego podejścia do opracowywanej pracy doktorskiej.

Podczas warsztatów zakres i stopień zaawansowania swoich prac naukowych prezentowało dziewięciu doktorantów. Prezentacje wygłosili:

 • Jakub Czajka „Doświadczalna ocena powstawania i rozprzestrzeniania się płomienia w przestrzeni zamkniętej w silnie zawirowanym ośrodku”, Politechnika Poznańska,
 • Tomasz Szczepański „Ocena użytkowych własności silników spalinowych w warunkach dynamicznych symulujących rzeczywistą pracę”, Instytut Transportu Samochodowego,
 • Łukasz Janczewski „Quarterly Assessment of the Internal Combustion Engine Manufacturing Process with Integrated Cold Test (end of line test)”, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej,
 • Paweł Wojewoda „Metodyka doboru silnika spalinowego do wybranej konfiguracji napędu hybrydowego autobusu miejskiego”, Politechnika Rzeszowska,
 • Wojciech Karpiuk „Badanie przydatności paliw alternatywnych do silników o ZS w różnych warunkach wtrysku paliwa”, Politechnika Poznańska,
 • Konrad Pietrykowski „Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym”, Politechnika Lubelska,
 • Tomasz Gilowski „Analiza wpływu podziału dawki oleju napędowego na przebieg procesu spalania w silniku dwupaliwowym”, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • Sławomir Dziubański „Poprawa bilansu energetycznego silnika ZI przez zastosowanie turbogeneratora” Politechnika Opolska,
 • Anna Warmińska „Badania strat energii napędowej w sprężarkowych chłodziarkach zanurzeniowych”, Politechnika Lubelska.

Każdy prelegent miał na przedstawienie swojej pracy 20 minut a następnie odbywała się dyskusja, moderowana przez jednego z profesorów. Profesorowie udzielili wielu cennych uwag oraz porad prelegentom. Szczególnych nacisk kładziono na wartość naukową rozpraw oraz na prawidłowe sformułowanie tez naukowych. Uwagi dotyczyły również samego sposobu przygotowania i przeprowadzania prezentacji.

Program Warsztatów obejmował również zwiedzanie Hamowni Silnikowej Politechniki Lubelskiej oraz wycieczkę po Lublinie. Po zakończeniu sesji plenarnych uczestnicy zebrali się na uroczystej kolacji, która również była okazją do wymiany doświadczeń. Wszyscy otrzymali materiały konferencyjne w wersji elektronicznej zawierające prezentacje uczestników. Planowane jest wydanie dwóch publikacji będących wynikiem przeprowadzonych Warsztatów.