Wyjazdy dydaktyczne

Ważnym elementem działania SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw jest organizacja wyjazdów dydaktycznych, w szczególności na krajowe targi branżowe o znaczeniu międzynarodowym oraz do zakładów przemysłowych, firm i ośrodków naukowo-badawczych związanych z branżą przetwórstwa tworzyw polimerowych. Głównym celem wyjazdów dydaktycznych jest poszerzenie szeroko rozumianej wiedzy o procesie przetwórstwa oraz stosowanych maszynach i urządzeniach, pozyskanie materiałów do prac przejściowych, inżynierskich i magisterskich oraz nawiązanie kontaktów.

Kilku studentów SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw brało udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Technik Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plastech”.

Członkowie SKN brali udział w wakacyjnych studenckich praktykach zawodowych, organizowanych przez firmę "Wadim-Plast" z okolic Warszawy.

Targi Plastpol

Od początku działalności Studenckiego Koła Naukowego Technologii i Przetwórstwa Tworzyw tradycją stały się wyjazdy na największe w Polsce targi przemysłu tworzyw Plastpol, organizowane corocznie w maju w Kielcach. Impreza ta od lat cieszy się bardzo wysokim uznaniem zarówno w kraju jak i za granicą, dając naszym studentom możliwość uzyskania najświeższej wiedzy w zakresie chemii i przetwórstwa tworzyw polimerowych, umożliwia nawiązanie kontaktów branżowych, skutkujących czasem późniejszym zatrudnieniem, a przede wszystkim pozwala na uzyskanie materiałów wzbogacających warstwę merytoryczną pisanych prac inżynierskich i magisterskich.

http://wm.pollub.pl/files/98/content/files/4685_Wizyta,na,targach,Plastpol,maj,2017.jpg
Wizyta na targach Plastpol (maj 2017) Wizyta na targach Plastpol (maj 2018)

Targi Kompozyt Expo

Udział w organizowanych jesienią w Krakowie Targach "Kompozyt-Expo" daje studentom SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw okazję do poznania nowych trendów w konstrukcji elementów wykonywanych z kompozytów polimerowych,zapoznania się z nowoczesnym technologiami wytwarzania kompozytów i pozyskanie ciekawych materiałów, mogących wzbogacić ich prace dyplomowe.

Wyjazdy regionalne

Regularnie są realizowane wycieczki dydaktyczne do regionalnych zakładów przemysłowych związanych z branżą przetwórstwa tworzyw. W lubelskim „Farmochemie” studenci mają możliwość zapoznania się z praktyczną stroną procesu wytłaczania i wtryskiwania, obserwować proces rozdrabniania tworzyw oraz wulkanizowanie gumy. Ciekawostką jest unikatowy mieszalnik walcowy do mieszanek gumowych. Mocną stroną wizyt w zakładach "Plastic Omnium" (dawne „Inergy Automotive”) jest zapoznanie się w procesem wytłaczania z rozdmuchiwaniem, zarówno jednowarstwowego jak i wielowarstwowego, który jest realizowany na najnowocześniejszych maszynach przetwórczych. Ponadto wizyty w "Plastic Omnium" to okazja do przyjrzenia się stanowiskom do zgrzewania elementów zbiorników paliwowych oraz nowocześnie wyposażonego laboratorium pomiarowego. Z kolei wyjazdy do lubelskiej „Polfy” pozwalają na zapoznanie się z technologią przetwórstwa tworzyw na najwyższym poziomie, szczególnie wymaganego w odniesieniu do produktów branży medycznej. Najnowszą firmą z regionu Lubelszczyzny, w której otwarto drzwi dla studentów, jest przedsiębiorstwo "Wikpol", gdzie jest możliwość zapoznania się z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, dzięki znajdującym się w firmie robotom firm Fanuc i Kawasaki oraz pracy nowoczesnego biura konstrukcyjnego.

http://kpp.pollub.pl/images/knpp/knpp_farmochem_01.jpg

http://kpp.pollub.pl/images/knpp/knpp_farmochem_02.jpg

Przed halą wytłaczarek w firmie "Farmochem"

Walcarka do gumy w "Farmochemie"

http://kpp.pollub.pl/images/knpp/knpp_inergy_01.jpg

http://kpp.pollub.pl/images/knpp/knpp_inergy_02.jpg

 "Inergy" - zdjęcie grupowe przy stanowisku
do zgrzewania zbiornika paliwowego

 Stanowisko do pomiaru grubości
ścianek zbiornika paliwowego

http://kpp.pollub.pl/images/knpp/knpp_wikpol_01.jpg

http://kpp.pollub.pl/images/knpp/knpp_wikpol_02.jpg

Pamiątkowe zdjęcie z robotem w "Wikpolu"

Prezentacja możliwości robota

 

Wyjazdy krajowe

Listę bardziej odległych wyjazdów SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych otwiera zorganizowany w maju 2005 roku wyjazd do fabryki wtryskarek „Ponar-Żywiec” w Żywcu, gdzie studenci mieli możliwość zapoznania się z procesem produkcji nowoczesnych wtryskarek. Dzięki uprzejmości Dyrekcji fabryki studenci odwiedzili wydział obróbki skrawaniem, wydział obróbki cieplno-chemicznej oraz wydział montażu, poznając szczegóły wytwarzania podzespołów wchodzących w skład poszczególnych układów funkcjonalnych wtryskarki, między innymi przebieg nanoszenia powłok ochronnych na powierzchnię ślimaka. Oprócz poszerzenia wiedzy w zakresie budowy wtryskarek studenci SKN mieli okazję podziwiać piękno Ziemi Żywieckiej, zdobywając leżącą nieopodal Milówki (gdzie znajdowała się baza noclegowa) Baranią Górę.

Następnym z wyjazdów była wizyta w zakładach Gillette Poland International Sp z o.o. w Łodzi, zorganizowana w maju 2008 r., przy znaczącym wsparciu koncernu Procter & Gamble, prowadzącego aktywnę politykę rekrutacji i pozyskiwania nowych pracowników wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni. Podczas wyjazdu studenci zapoznali się z nowoczesnymi metodami wtryskiwania tworzyw, konstrukcją form wtryskowych oraz organizacją pracy w przedsiębiorstwie realizującym produkcję elementów z tworzyw polimerowych na skalę masową, o zasięgu globalnym. Był także czas i miejsce na przedstawienie misji i strategii firmy, zapoznanie się z procedurą składania aplikacji rekrutacyjnych, wiadomości o praktykach dla studentów i możliwości zatrudnienia. Wypada także nadmienić, że w łódzkim Gillette jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje absolwent Politechniki Lubelskiej, właśnie z naszej specjalności Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych.

W grudniu 2009 roku zorganizowano wyjazd dydaktyczny do zakładu „Sanwil Holding SA” w Przemyślu, będącego liderem wśród polskich producentów skór ekologicznych i materiałów powlekanych, wytwarzającego sztuczne skóry dla przemysłu meblowego, obuwniczego i medycznego. Produkuje się tam również materiały kaletnicze, odzieżowe, plandeki oraz materiały na potrzeby wojska i przemysłu motoryzacyjnego. Uczestnicy wyjazdu do „Sanwilu” mieli możliwość zapoznania się z technologią wytwarzania skór ekologicznych, w tym powlekania tkanin polichlorkiem winylu oraz poliuretanem, obejrzeli unikalne maszyny do wytwarzania tkanin poliestrowych i zapoznali się ze specyfiką działania zakładowego laboratorium oraz Działu Kontroli Jakości. Późnym popołudniem, po pożegnaniu się z gościnnym „Sanwilem” przyszła natomiast pora na zapoznanie się z zabytkami przepięknego Przemyśla.

W maju 2017 roku studenci ze SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do przedsiębiorstwa Wadim Plast, zlokalizowanego w Regułach koło Warszawy, które specjalizuje się w sprzedaży maszyn i urządzeń oraz osprzętu dodatkowego przeznaczonego do technologii wtrysku, a także produkcji form wtryskowych. W trakcie krótkiego wykładu studenci mieli okazję poznać strukturę firmy, zakres oferowanych usług i najbardziej rozpoznawalne produkty, m.in. części pneumatycznych pomp wspomagających pracę „Polskiego Sztucznego Serca”. Podczas wycieczki po części produkcyjnej firmy można było poznać specyfikę pracy w poszczególnych działach. Podczas wizyty w narzędziowni zaprezentowano działanie maszyn CNC do obróbki metali oraz pododdział projektowania komputerowego wykonywanych części oraz komputerowej symulacji wtrysku dla konkretnych produktów w programie CadMould. W ślusarni przedstawiony został sposób kontroli postępów pracy przy wykonywaniu poszczególnych form tryskowych, kontrola wymiarowa części oraz montaż podzespołów formy wtryskowej. Na wtryskowni dokonywano testowania złożonych i w pełni funkcjonalnych form wtryskowych, a wytworzone tam wypraski wtryskowe trafiały do działu kontroli jakości, gdzie ich jakość poddawana była ocenie wizualnej oraz kontroli wymiarowej w newralgicznych punktach. Ciekawym punktem wycieczki był dział produkcji o podwyższonym rygorze sanitarnym, zajmujący się wytwarzaniem elementów przeznaczonych do zastosowań w medycynie. Wycieczka zakończyła się wizytą w magazynie, tutaj wyjaśniony został system składowania i wykorzystania materiałów przez poszczególne działy produkcyjne firmy.

Prezentacja ślusarni w firmie "Wadim Plast"  (maj 2017)

Studenci ze SKN przed siedzibą  firmy "Wadim Plast" (maj 2017)


W dniu 18 maja 2018 roku studenci ze SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw odbyli wyjazd dydaktyczny do firmy Zamak Mercator specjalizującej się w budowie wytłaczarek jedno i dwuślimakowych oraz walcarek do gumy i silikonu. W trakcie wizyty członkowie Koła mieli możliwość zapoznać się z ofertą maszynową firmy, kierunkami rozwoju i trendami w budowie wytłaczarek i walcarek oraz nowościami konstrukcyjnymi wprowadzonymi przez firmę w ostatnim czasie. Głównym punktem wizyty było zwiedzanie parku maszynowego firmy w Skawinie k. Krakowa.  i prezentacja nowej linii technologicznej do wytłaczania filamentu do druku 3D, w skład której wchodziła wytłaczarka jednoślimakowa fi 32. Studenci mieli okazję zapoznać się szczegółowo z budową i mechanizmem działania układu uplastyczniajacego, układu zasypowego, głowicy wytłaczarskiej z pompą i szeregu dodatkowych urządzeń odpowiedzialnych za kalibrację, odbiór i pomiar wymiarów charakterystycznych wytłaczanego filamentu. Celem pokazu była prezentacja możliwości wspomnianej wytłaczarki, oraz wpływu zmiany tworzywa, parametrów przetwórstwa i czynników zewnętrznych na jakość wytłaczanego filamentu.

Prezentacja parku maszynwego w firmie Zamak Mercator (maj 2018)

 

Wyjazdy zagraniczne

W dniach od 3 października 2014 roku do 13 października 2014 roku studenci z Koła Naukowego Technologii i Przetwórstwa Tworzyw, działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w Lublinie brali udział w wyjeździe do Niemiec o charakterze naukowo-dydaktyczno-kulturoznawczym. Uczestnikami wyjazdu było jedenastu studentów IV roku studiów inżynierskich stacjonarnych o specjalności „Przetwórstwo tworzyw polimerowych” oraz opiekun Koła Naukowego, dr inż. Tomasz Jachowicz. Źródło finansowania wyjazdu stanowiło stypendium przyznane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Przedstawiciele Koła Naukowego Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych złożyli odpowiedni wniosek o organizację wyjazdu grupy studenckiej, który w trybie konkursowym wygrał z innymi wnioskami i został rozpatrzony pozytywnie. Plan pobytu w Niemczech uwzględniał trzy aspekty: naukowy, przemysłowy i kulturowy. Realizując aspekt naukowy studenci odwiedzili dwie wyższe uczelnie techniczne: Technische Universität Dresden oraz Technische Universität Chemnitz, na których Wydziałach Mechanicznych znajdowały się instytuty, zajmujące się przetwórstwem tworzyw polimerowych. Wizyty w zakładach produkcyjnych Volkswagen GmbH w Dreźnie i Chemnitz wiązały się z aspektem przemysłowym, natomiast aspekt kulturowy był realizowany między innymi poprzez zwiedzanie zabytków, muzeów, galerii sztuki i ośrodków kulturalnych Drezna oraz Chemnitz, umożliwiający zapoznanie się z historią i dorobkiem kultury i sztuki niemieckiej. Ponadto w trakcie wyjazdu studenci zwiedzili interesujący z punktu widzenia krajoznawczego Park Narodowy Saskiej Szwajcarii.

Szersze informacje o wyjeździe sfinansowanym przez DAAD znajdują się na tej stronie.