Działalność naukowa

Członkowie SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych biorą udział w programie międzynarodowej wymiany międzyuczelnianej studentów Erasmus, wśród nich dwoje (p. K. Zgardziński i p. M. Podsiadło) pozostało za granicą, znajdując zatrudnienie na wyższych uczelniach i rozpoczynając własną pracę naukowo-badawczą.

Studenckie Koło Naukowe Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych jest jednym ze współorganizatorów Sympozjum Naukowego "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn", które odbyło się już trzykrotnie, w 2005, 2007 i 2009 roku. Miejscem organizacji Sympozjum jest perła turystyczna Lubelszczyzny, czyli Kazimierz Dolny nad Wisłą. Szczegółowe informacje o Sympozjum znajdują się na stronie msn.pollub.pl.

I Sympozjum, zorganizowanym w listopadzie 2005 r., wzięli udział opiekunowie Kół Naukowych oraz studenci Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dwa dni obrad podzielone były na V sesji tematycznych. Na sympozjum wygłoszono łącznie 35 referatów, które zostały wydane w postaci pracy zbiorowej pod patronatem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Studenci naszego Koła przygotowali i wygłosili pięć referatów naukowych:
- Garbacz T., Szymonik M.: Wybrane aspekty wytwarzania kabli optotelekomunikacyjnych.
- Krzyżak A., Adadyński T.: Wpływ warunków wtryskiwania na wybrane właściwości polipropylenu z włóknem szklanym.
- Romańczuk J.: Zastosowanie wytłaczarki Conex do przetwórstwa tworzyw polimerowych.
- Klepka T., Syczewski T.: Przegląd metod komputerowej symulacji procesu wytłaczania.
- Jachowicz T., Sulowski Ł.: Wykorzystanie programu I-Deas do symulacji procesu wtryskiwania i konstrukcji form wtryskowych.

Oprócz zagadnień naukowych podczas sympozjum znalazł się czas na atrakcje turystyczno-krajoznawcze, które obejmowały pieszą wycieczkę po Kazimierzu Dolnym, rajd samochodami terenowymi po kazimierskich wąwozach oraz wyprawę do znajdującego się w okolicach Kazimierza kamieniołomu.

II edycja Sympozjum, mająca miejsce w maju 2007 r., zgromadziła ponad 70 uczestników, członków i opiekunów Studenckich Kół Naukowych, którzy przybyli z Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Szczecińskiej oraz Uniwersytytu Szczecińskiego przygotowali łącznie 56 referatów, wydanych w postaci zwartej pod patronatem naukowym Societas Scientiarum Lublinensis, czyli Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Podobnie jak podczas poprzedniego Sympozjum członkowie SKN Procesów Polimerowych przygotowali i wygłosili na Sympozjum referaty naukowe. Były to następujące prace:
- Romańczuk J.: Układ narzędziowy wtryskarki z napędem elektrycznym.
- Mazur P.: Napęd układu uplastyczniającego wtryskarki.
- Krzyżak A., Ziemianek P.: Metody formowania kompozytów polimerowych z napełniaczem włóknistym.
- Krzyżak A., Adadyński T.: Wybrane aspekty przewodności elektrycznej tworzyw polimerowych.
- Iwanicki M.: Ocena i analiza danych technicznych wytłaczarek jednoślimakowych.

Sprawy naukowe były dominującą, ale nie jedyną myślą Sympozjum. Znalazł się tradycyjnie czas na spotkania integracyjne, wycieczkę po Kazimierzu Dolnym, rejs statkiem po Wiśle i rajd samochodami terenowymi.

III edycja Sympozjum odbyła się w maju 2009 roku. Wzięło w niej udział ponad 90 osób, wśród których byli goście zagraniczni, pracownicy naukowi uczelni, doktoranci oraz opiekunowie i członkowie Studenckich Kół Naukowych. Uczestnicy sympozjum reprezentowali następujące uczelnie techniczne: Uniwersytet w Żylinie (Słowacja), Politechnikę Białostocką, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Lubelską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Radomską, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Wojskową Akademię Techniczną. Podczas Sympozjum prezentowano wyróżniające się prace projektowe i badawcze realizowane w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych oraz realizacji projektów badawczych przez pracowników uczelni i doktorantów Studiów Doktoranckich. Materiały konferencyjne zostały wydane drukiem pod patronatem naukowym Societas Scientiarum Lublinensis, czyli Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Zgodnie z dotychczasową tradycją członkowie SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych przygotowali i wygłosili na Sympozjum referaty naukowe. Były to następujące prace:
- Jachowicz T., Zgierski P.: Oprogramowanie VISI™. Modułowy system CAD/CAM do konstrukcji narzędzi.
- Jachowicz T., Margol A.: Samonaprawiające się tworzywa polimerowe.
- Knap P., Tyszko H.: Wykorzystanie modułów systemu Catia V5 przy projektowaniu części maszyn.
Zgodnie z przyjętą dotychczasową formułą Sympozjum w doskonałych proporcjach udało się pogodzić sprawy naukowe, rozrywkę i wypoczynek, w efekcie czego po sesjach naukowych odbyła się wycieczka po Kazimierzu Dolnym, rejs statkiem po Wiśle i wieczorne spotkanie integracyjne. 

Członkowie SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych biorą także udział w organizowanych na Politechnice Lubelskiej forach kół naukowych. Do tej pory były to:
Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej (listopad 2004),
Forum Kół Naukowych Politechniki Lubelskiej (grudzień 2005),
I Forum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (grudzień 2007),
II Forum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (grudzień 2008),
Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych "Tygiel 2009", który odbył się w ramach VI Lubelskiego Festiwalu Nauki (wrzesień 2009). W "Tyglu" brali udział członkowie Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Politechniki Lubelskiej, ale także z Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych przygotowało jeden referat naukowy, który został wygłoszony podczas obrad i opublikowany w wydawnictwie kongresowym,
III Forum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (grudzień 2009),

Informator z I Forum Studenckich Kół Naukowych WM PL, opracowany przez opiekuna SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych, dr inż. T. Jachowicza, można pobrać tutaj (plik Adobe PDF, archiwum ZIP, 18,7MB).

W dniach 17-18 marca dwoje studentów reprezentowało SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw na X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tygiel 2018 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", na której przedstawili swoje prace z zakresu przetwórstwa tworzyw oraz właściwości materiałów polimerowych. Pani Katarzyna Korulczyk podczas panelu poświęconemu zagadnieniom z obszaru nauk technicznych zaprezentowała referat pt. "Wpływ zmiany warunków przetwórstwa folii polietylenowej na wytrzymałość połączenia zgrzewanego". Pan Błażej Czajka również w panelu technicznym przedstawił swoją pracę pt. "Właściwości polietylenu napełnionego proszkiem pochodzenia naturalnego - badania starzeniowe".