Działalność dodatkowa

W dniu 21 marca 2018 Studenckie Koło Naukowe Technologii i Przetwórstwa Tworzyw zaangażowało się w organizację Dnia Otwartego Politechniki Lubelskiej. Studenci przygotowali stoisko promocyjne, na którym prezentowali stanowisko do odlewania żywic oraz obszary działalności Koła i Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych. Ponadto studenci z Koła zachęcali uczniów liceów do wyboru kierunków studiów na Politechnice Lubelskiej, a w szczególności kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalnością z przetwórstwa tworzyw polimerowych.

SKN Technologii i Przetwórstwa Tworzyw na Dniu Otwartym Politechniki Lubelskiej (marzec 2018)

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Technologii i Przetwórstwa Tworzyw 24 kwietnia 2018 roku zorganizowali seminarium z odlewnictwa żywic dla uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki. Wielu członków SKN jest absolwentami „Biskupiaka” i z sentymentem odwiedzili mury swojego liceum. Podczas części teoretycznej seminarium przedstawiona została krótka prezentacja na temat żywic odlewniczych i silikonów formierskich, ich rodzajów i zastosowań oraz wstęp teoretyczny dotyczący techniki odlewania. Druga część seminarium miała charakter warsztatowy, a uczestnicy pod okiem studentów ze SKN, mieli okazję wykorzystać zdobyta wiedzę i własnoręcznie wykonać odlewy z żywicy poliuretanowej. Na koniec członkowie SKN zachęcali uczniów liceum do podjęcia studiów na Politechnice Lubelskiej i wyboru kierunków związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych.

Seminarum z odlewnictwa żywic przygotowane dla XXI Liceum Ogólnokształcącego (kwiecień 2018)