Publications

1. Students’  thesesThe total number of master and bachelor theses prepared in the Department: 468.

2. Doctoral thesesThe total number of Ph.D. theses prepared in the Department: 19, including 2 theses prepared by foreigners.

3. Postdoctoral thesesThe total number of postdoctoral theses prepared in the Department: 4.

4. PublicationsThe total number of our scientists publications: 870, published in Polish and foreign languages, including books, academic books, articles published in journals, articles presented during conferences (in Poland and abroad), published reviews, patents and applied designs.

5. Authors and co-authorsThe list of authors and co-authors affiliated by the Department of Polymer Processing includes 124 people.

6. JournalsThe scientists’ articles are published in significant Polish journals connected with polymer processing, polymer treatment and polymer science, for example “Polimery,” “Przetwórstwo Tworzyw,” “Archiwum Nauki o Materiałach,” “Inżynieria Materiałowa” and others, for example “Przegląd Mechaniczny,” “Mechanik” and “Przegląd Techniczny.”
Articles of the Department’s scientists were also published in foreigner journals such as “International Polymer Science and Technology,” “Plastics Engineering,” “International Polymer Processing,” “Journal of Plastic Film and Sheeting,” “Kunststoffe", “Kunststoffe International,” “Polimer Engineering & Science,” “Plaste und Kautschuk,” “Polimeri”, “Plasty a Kaučuk", “Veda a Technika v Zahranici,” “Viestnik Maszinostrojenija” and “Plasticzieskije Massy.”

7. CitationsAccording to the present knowledge, the total number of the citations of our scientists’ articles includes at least 2000.

8. Books and academic booksBooks and academic books are written in the Department. The most important publications in recent years include:
- R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe - Rodzaje, właściwości i struktura. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1991.
- R. Sikora: Podstawy przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1992,
- R. Sikora: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1993,
- R. Sikora: Obróbka tworzyw wielkocząsteczkowych, Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1996,
- Collective work edited by R. Sikora: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997,
- J. W. Sikora: Studium autotermiczności procesu wytłaczania i strefy rowkowanej wytłaczarki. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000,
- Collective work edited by R. Sikora: Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2001,
- Collective work edited by R. Sikora: Tworzywa polimerowe. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002.
- R. Sikora: Wprowadzenie do przetwórstwa tworzyw polimerowych - projekt leksykonu naukowo-technicznego. Wydawnictwo Wadim Plast Sp.J., Lublin 2002,
- Collective work edited by R. Sikora: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
- J. W. Sikora: Selected Problems of Polymer Extrusion. Politechnika Lubelska, Wydawnictwo Naukowe WNGB, Lublin 2008.
- Janusz W. Sikora: Screw extrusion. Chapter 5 in “Advances in Polymer Processing”. Collective work edited by T. Sabu and W. Yang. Woodhead Publishing Limited, Oxford – Cambridge – New Delhi 2009.
- A. Krzyżak, J. W. Sikora: Plastometryczne wskaźniki przetwarzalności tworzyw fenolowo-formaldehydowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2010,
- J. W. Sikora, T. Garbacz: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Ćwiczenia laboratoryjne, część 1. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012.
- T. Jachowicz, T. Klepka: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Ćwiczenia laboratoryjne, część 2. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012.