OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

KATEDRA TECHNOLOGII

I PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH

serdecznie zaprasza absolwentów studiów inżynierskich I stopnia

na studia magisterskie

o specjalności Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych

w roku akademickim 2018/2019.

 

Tematyka studiów obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:

-  nowoczesnych materiałów polimerowych (w tym biomateriałów),

-  procesów przetwórstwa tworzyw,

-  komputerowego modelowania procesów przetwórstwa,

- technologii przyrostowych (druk 3D) i inne, związane z branżą tworzyw polimerowych.

 

Podczas studiów, oprócz zajęć dydaktycznych, oferujemy:

-  wyjazdy dydaktyczne do przedsiębiorstw i na targi branżowe,

-  dobry kontakt z zakładami przemysłowymi (praktyki i staże),

-  wyjazdy z programu Erasmus+,

-  działalność w studenckim kole naukowym.

 

REKRUTACJA

Wydział Mechaniczny, kierunek „Mechanika i budowa maszyn”.

Wybór specjalności następuje przed II semestrem studiów.

 

Zainteresowane osoby prosimy o niezwłoczny kontakt

z sekretariatem Katedry w p. 516 na Wydziale Mechanicznym PL.